Category Archives: seneste nyt

  • 0

Den nødvendige løgn

Udlændingestyrelsen har givet afslag til 700 asylsøgere, der har oplyst at de er statsløse personer fra Kuwait. Udlændingestyrelsen siger, de 700 mennesker lyver om deres identitet.

I MitAsyl har vi ikke været involveret i de 700 omtalte asylsager. Men vi har været dybt involveret i mange mange asylsager i årene 2000 – 2015 med ministerløgne og hadkampagner mod flygtninge og uhyrligheder i systemet.

Vi har i de år oplevet uhyrligheder som: at “asyl” i en hel del sager blev tilkendt eller afslået alt efter, hvilket land asylsøgeren kom fra, og desværre ikke på baggrund af om pågældende asylsøgers liv var i fare i det “hjemland” de kom fra. Såsom flygtninge fra Irak, Syrien (før krigen), Algeriet, Somalia.

Vi har oplevet irakere, der fik afslag på asyl, da de engang var flygtet fra Saddam Husseins rædselsregime. Vi har oplevet irakere, der fik afslag på asyl, da Saddams rædsler blev afløst af krigens rædsler 2003 – 2008.

Vi har oplevet, at Flygtningenævnet afslog asyl med begrundelsen, nogenlunde sådan en ordlyd: iflg. UNHCR er den generelle sikkerhedssituation ikke af en sådan karakter, at det kan antages at udgøre en risiko i hjemlandet. Om lande hvor bomber hagler ned, eller nogen er i livsfare grundet sit køn eller etnicitet!!!

Vi har oplevet, at UNHCR ikke kunne genkende det danske flygtningenævns fortolkning af deres rapporter og henstillinger til landene om at tildele asyl!!!.

Jo vel er der mennesker, der søger asyl uden grund. Men der er også forfulgte mennesker, der er nødt til at lyve om deres identitet for de danske myndigheder i håbet om at redde livet!!!!!

Og hvad løgne angår, så ville det klæde danske medier at have en vis sund skepsis over for de danske myndigheder, som hverken holder sig fra at lyve eller omfortolke sikkerhedsforholdene i de forskellige lande asylsøgerne kommer fra, UNHCR, Menneskerettighedsdomstolen og bruge gamle uaktuelle rapporter. (Eritrea-sagen er en af de nyere eksempler, som måske kan rodes frem i erindringen).

Og lige nu foregår en stor del af den såkaldte hjælp til flygtninge i nærområder, som tortur og voldtægter i de libyske fængsler af mennesker, der har forsøgt at nå frem til Europa. De europæiske lande, her under Danmark, mener åbenbart, det er bedre end at de drukner på havene. – Og udryddes skal de åbenbart, ikke nøden, men mennesker i nød. Det er så langt langt ude.

Med venlig hilsen
Mona Ljungberg


  • 0

Hvorfor tager vi kun afstand fra terror der begås i vesten

Problemet er for mig at se, at vi i vesten kun står sammen mod mord og terror, når terrorhandlingerne begås imod os mennesker i Vesten. 

Verden har reageret. Masserne har reageret. Verdens ledere har reageret. Eller i hvert fald vestlige landes ledere og har haft travlt med at vise deres sympati med ofrene og fordømmelse af forbryderne, såkaldte “hellige krigere”, der dræbte og sårede de mange uskyldige børn og unge i Manchester, og nu i London. 

Jeg ved ikke hvorfor lige ved Manchester-overfaldene og ikke før? Men under min betragtning af det store sammenhold, der spontant opstår på tværs af grænser og alverdens skel efter sådanne ugerninger, opstår hos mig en undren mig over, så få jeg hører fordømme daglige mord på uskyldige børn og unge i Syrien og andre steder i verden begået af vestens lande og Rusland. Russiske soldater bomber. Amerikanske soldater bomber. NATO-landenes soldater bomber. Danmarks soldater bomber. Vi kalder dem for soldater, men de er jo krigere, når de bomber.  Uskyldige børn og unge i Syrien dræbes af NATO-landenes og Ruslands krigsmaskineri i Syrien. Så vidt jeg er orienteret dræbes færre af ISIS end af dem, der siger, de bekriger ISIS. Men hvorfor reagerer masserne i Vesten ikke?

Børn og unge og gamle dræbes i Afghanistan af Vestens og Ruslands krigshandlinger.  Men ikke i Yemen, der er det Saudi Arabiens soldater, krigere, der dræber uskyldige børn og unge i Yemen. Ikke desto mindre har Vestens lande brug for krigen. – Også denne krig. Præsident Trumph har lige været i Saudi og indgået aftale om våbensalg til Saudi. Der var ingen afstandtagen fra Saudikrigernes mange mord i Yemen. Jeg husker ikke, at have hørt nogen vestlige ledere tage afstand fra bekrigelsen af de stakkels børn og deres forældre i Yemen. Jeg mindes, at Danmark for et par år siden sendte kronprinseparret med i en udenrigsdelegation til Saudi for at fremme danske kontrakter. Men ikke nogen masser, der krævede stop for handelskontrakter med et land, der i den grad spreder død og ødelæggelse i andres og egen befolkning.

Deres ”vestens statsmagter” krige i mellemøsten retfærdiggør ikke mellemøstlige krigeres angreb på børn og unge eller for den sags skyld nogen andre i Europa. Det er ikke mit ærinde at retfærdiggøre nogens myrderier. Men sagen er, at mordene i Manchester heller ikke retfærdiggør mord på børn og unge og voksne uskyldige i mellemøsten, og dermed heller ikke en optrapning heraf.  Men det er de vestlige statslederes reaktion ”optrapning af bombardemeterne og flere våben”. Det virkede nærmest som om, drabene i Manchester kom belejligt til at skabe en anledning til optrapning! Igen!  

Og våbnene skal jo bruges. En stor del af vestens velfærd bygger vel på våbenomsætning. Våbenfabrikkerne giver arbejde og løn til folk, der stemmer på ledere, der lover vækst og arbejde. Våbenfabrikkerne giver overskud til aktionærer. Større pension til mangt en pensionsopsparer. Umådelig rigdom til nogen og magt. Men de våben, der giver så megen rigdom i vesten, slår altså også en masse mennesker ihjel. I mellemøsten! I Afrika! Asien! – Og nu er der så nogle krigere – flere og flere – der vender vestens angreb som en boomerang imod os civile her i vesten.

Og pludselig står vi sammen på tværs af grænser og religiøse og politiske og nationale forskelligheder og civile og statsledere i Vesten. Masserne! Problemet er for mig at se, at masserne i vesten kun står sammen mod mord og krig, når krigshandlingerne begås imod os mennesker her! I vesten. Jeg tror ikke på, at terroren mod vesten stopper, førend vi begynder at tillægge menneskeliv udenfor vores egne vestlige kredse ligeså stort værd og kræve stop for myrderierne af dem. 


  • 0

Smut en tur i hjernevaskeriet

Den 24. april holdt MitAsyl årlig generalforsamling. 

MitAsyl hjælper flygtninge og udviste unge
– og med at spule hjerner rene for politiske intriger og spot

Smut en tur ind i vores Hjernevaskeri

Årsberetning ligger nu på hjemmesiden, link her. 

Mange hilsner fra 

Mona, Ayub, Samir, Helin, Fanar, Frederik og Lise


  • 0

Årsregnskab og tre gode nyheder og en dårlig

Årsregnskabet for 2016

Årsregnskabet er færdigt og ligger på hjemmesiden nu. Ved udgangen af 2016 var der ca. 5000 kr. i kassen. Det er ikke den gode nyhed, for de penge er brugt nu. Men godt at vi havde pengene til udgifter ved årsskiftet.

De gode nyheder

1) Denis, som med økonomisk støtte fra Mit Asyl (os og jer) er i gang med en sygeplejeuddannelse, har været til semester-eksamen og har bestået med højeste karakterer. 🙂 🙂 :). Kassebeholdningen er bla. brugt på, at betale for Denis’ næste sygeplejeskolesemester. 

2) Dalila, der studerer engelsk på universitetet er også til eksamener for tiden. Hun har ikke resultaterne endnu, men hun skal nok bestå. 

3) Magbule har lige bestået tyskkursus, og mangler 3 mdr. Der er i årets begyndelse også brugt penge på Magbules skole. 

Endelig er der i årets start også brugt penge på frivilligt flygtningearbejde i Grækenland

 

Den dårlige nyhed er, at vores kasse er i bund.

Har du ikke fornyet dit medlemsskab hos Mit Asyl, håber vi, at du vil forny det nu, eller give en ekstra skærv (ikke jer, der bidrager hver måned) så vi fortsat kan støtte de udviste unge i deres uddannelsesforløb (vi betaler flere månedligt) og lave hjælpearbejde for flygtninge, som er havnet i noget der ligner dødsriger ude i Europa.

Mange hilsner
Mona, Frederik, Samir, Helin, Ayub, Fanar, Lise

mobilepay: 2883 1318  – Bankkontor: 8401 103 8399

Mit Asyl yder humanitær hjælp til flygtninge og uddannelsesstøtte til udviste unge i Kosovo


  • 0

Jeg tillader mig at røre ved din jul

Kære medlemmer og sympatisører

Jeg tillader mig at røre ved din jul. Jeg håber ikke, du bliver sur. 

Jeg tillader mig at røre ved din jul, fordi jeg om få uger rejser ned til flygtninge gemt og “glemt” i lejre i Grækenland. De flygtninge, vi ellers ville have set vandre gennem Europa og også på Danmarks motorveje og nogle af os kommet i møde og rakt en hånd og lidt til. 

I de græske lejre
er der ingen 
overflod

I de græske lejre er der ingen overflod af mad og gaver, som i mange danske julehjem. Mit vigtigste rejsetøj ser ud til at blive gummistøvler, regntøj og en varm jakke. 

Mange flygtninge bor i telte. Der er vådt, mudret, hammerkoldt og nød. 

Jeg tillader mig at røre ved din jul. For måske er du en af dem, der ikke kan finde på, hvad du skal ønske dig, fordi du sådan set har alt. Eller føler dig tvunget til at købe årets proptrækker til Tante og onkel, selvom de ved gud har årets fra alle de forrige år. Måske er du en af dem, der igen i år skal fyldes med alt for meget and og flæskesteg og sylte og ris a la mandel? 

Jeg håber du tillader mig at røre ved din jul. For er du en af dem med jul i overflod, så beder jeg dig give en gave, der i det mindste giver mening. En hund eller to til gavn for flygtninge, der sidder fast i Grækenland.

Det er begrænset for, hvor meget af gaver, jeg kan slæbe med i min kuffert, men mit Visakort tager jeg med, så jeg vil kunne købe en gave fra dig, når jeg når ned til flygtningene i Grækenland.

Mange hilsner fra Mona
Sammen kan vi gøre noget – som vi ikke kan gøre hver for sig

Bankkonto Mitasyl: 8401 103 8399
Mobilepay: 2883 1318


  • 0

Sidste julelåge 22.12.2016 – Hjerternes fest

Sidste julelåge 22.12.2016 
Mit Asyls decemberkalender

undergrundI Danmark er de fleste mennesker nu optaget af jul og julens gøremål. Jeg ved, at de næste 3 -4 dage får  kun få tid til at læse om flygtninge, der er strandet i Grækenland. Jeg kender det danske juleræs. Så dette bliver den sidste låge inden jul.

Grækerne holder også jul, men på en anden måde end danskerne. December er pyntet op med lyskæder i butiksvinduer og private hjem. Og lidt rundt omkring på pladser. Hvis der gives gaver, må det være få. Der er ikke kø og stress i butikker og gader. Jules fejres den 25. december og med at spise barbecue i de mange restauranter og små tavernaer.

I Softex-lejren er julen: En rig donator har besluttet at alle børnene i lejren skal have en julegave i form af et ordentligt stykke legetøj. Der er forskellige gaver, børnene kan vælge imellem og en fra frivillig gruppen har været rundt hos alle familier og registrere børnenes gaveønsker. Gaverne vil være klar til at blive delt ud til nytår.

Ellers er der ikke noget jul over Softex-lejren. Julen – hjerternes fest. Hjertefesten synes i Danmark og mange andre lande at blive indenfor familiernes rammer. Ikke så mange af hjerterne rammer flygtningene i Softex. Jeg håber ikke, jeg lyder bitter. Men nogle gange er det svært at være vidne til. – Og svært at have viden om, at hvis ikke, der var et konstant flow af frivillige, der knokler løs (vi får vitterligt ikke en krone i løn), så ville der ikke være nogen til at hjælpe eller råbe op om de mange skæbner.

 


  • 0

Dagens låge 21.12.2016 – fem glade bananer

Fem glade bananer
Mit Asyls decemberkalender 2016
bananasOnsdag morgen og formiddag er containerdag. Containeren er et lille lager midt i Softex-lejren og fyldt op med shampo, tæpper, håndklæder, sæbe, toiletpapir, bleer og andre hygiejneting.  Det er os frivillige, der bringer varer til containeren og om onsdagen udleverer til flygtningene, der kommer strømmende. Jeg har glemt at spørge Intervolve, hvor varerne kommer fra. Eller også har jeg fået det at vide, og har glemt det igen……. 

Køen i dag var lang helt til kl. 14, selvom vi var 5 frivillige, der pakkede poser og udleverede. Men det var en dejlig dag. Udenfor containeren varmede solen og folk var glade for at få udleveret forsyninger.

Efter endt tjans, var det tid for os frivillige til os at få en solstråle med, og åbenbart har der været uddeling af bananer fra militæret i dag. En dame var så glad, og kom hen og gav os en banan hver. Det er en fornærmelse at takke nej, og helt ærligt vi nød vores beskedne frokost og taknemmeligheden oven på en hektisk arbejdsformiddag.

Den femte banan er mig, der tager billedet. Det er derfor, jeg aldrig er med på fotoene. Men jeg er der, og nyder solstrålen og en banan ligeså meget som de fire frivillige på fotoet og fra så forskellige lande som: Syrien, Grækenland, England, Mexico og i dagens containerteam, mig fra Danmark. 

Kærlig hilsen Mona


  • 0

Dagens låge 20.12.2016

vasketoj2Mere vasketøj:
Mit Asyls decemberkalender 2016

I går skrev jeg, at tøj må vaskes i iskoldt vand. Det var delvist sandt. Gryder med vand varmes på bålet og skylning foregår i baljer med iskoldt vand. Der er ikke så meget mere at sige om det. Se foto.

Flygtningene i Softex-lejren kom hertil i juni 2016. De blev tvunget tilbage fra grænsen til Makedonien, da de forsøgte at komme videre ind i Europa. Nogle fik bank og stjålet deres penge og mobiltelefoner af militæret. EU lovede Grækenland hjælp til behandling af asylanmodningerne. Men det kniber med at opfylde løfterne. Ikke alle lande har sendt sagsbehandlere ned, og sagsbehandlingen er langsommelig.

Der er stor fattigdom i Grækenland. Grækenland kan ikke klare at hjælpe alle flygtningene alene.


  • 0

Dagens låge 19.12.2016: Vasketøjet i #Softex

vasketojDagens låge: 19.12.2016:
Vasketøjet i Softex-lejren

MitAsyls Decemberkalender

I Softex-lejren foregår al tøjvask i hånden, ofte i iskoldt vand. Varmt vand kræver strøm. Men i Softex-lejren er der sjældent strøm. Både den græske stat og de store organisationer fralægger sig ansvaret for at oprette installationer, der kan sørge for stabil strømforsyning. Det er den berømte hjælp og mangel på samme fra de Europæiske stater til flygtninge i nærområderne, vi er vidne til her!!!

Familien bag vasketøjet på fotoet her bor som ses i et nødtørftigt skur. Skurene er ca. 6 kvadratmeter og placeret udenfor en nedlagt fabrikshal, hvor der også bor flygtninge. Grus og småsten støver på både menneskerne og det nyvaskede tøj. I skurene bor typisk 6 – 9 personer og det suser ind. Nogen skure har ingen døre, men kun et forhæng. Her bor mange børnefamilier. De fleste af flygtningene I Softex er fra Syrien og venter på asyl i et europæisk land. Men sagsbehandlingen foregår uendeligt langsom.

Mange hilsner fra Mona

 


  • 0

Dagens låge 18.12.2016 – MitAsyls Decemberkalender

Den gode nyhed – Tøjet er nået frem

toj_oliverDagen er gået med at sortere bjerge af tøj. Det var faktisk sko, men jeg glemte at tage et billede af skobjerget, så det bliver et af fotoene med tøjsække.

Det har været en god dag. Vi var et godt team på 5 -6 frivillige, der fik sorteret ud i skobunkerne. Arbejdet har gået ud på at sortere sko, støvler, gummistøvler fra hinanden og ud i størrelser. Vi elsker dem af jer, der har sat en lille seddel på med størrelse.  Det gør det meget nemmere at sortere.

Det værste ved arbejdet er den bidende kulde. Vejret i Thessaloniki svinger. I disse dage er det faktisk lunt om dagen i solen. Men det mærker vi ikke inderfor i hallerne. Der er det bidende koldt. Vi står med uldne jakker og trøjer og tre lag gamasher og arbejder som på akkord (så tøj og sko hurtigst muligt kan blive tilgængeligt for flygtningene), og alligevel er vi gennemfrosne. Men trods forfrosne fingre og tæer er vi i godt humør efter sådan en dag. For det er dejligt, at tøjet er fremme og vi kan sørge for at det kan blive fordelt til de mennesker som har mistet alt og har så hårdt brug for det.

Det er græsrodsorganisationen 100% Nødhjælp, der har taget initiativ til og stået for den danske tøjindsamling og har sørget for forsendelsen ned.


Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Fundamentet for Mit Asyls økonomi

revisor_2Medlemsbidrag
Private Fonde
Frivillig indsatser

Udvist til Kosovo

Støt vores gode sag

Medlemskab koster 200 kr. om året
Studerende/kontanthjælpsfolk : 100 kr
Bankkonto: 8401 103 8399
Eller gå til paypal

Mobilepay: 2883 1318
Show Buttons
Hide Buttons