Danske i sind

Adisa og Adis tilbage i Kosovo

For English; Click the photo

Sprogvanskeligheder for de udviste børn var endnu et problem ved opstarten i Kosovo.  Rigssproget i Kosovo var under deres ophold i Danmark skiftet fra serbokroatisk til albansk (ligeså forskelligt som dansk fra spansk). Så selvom børnene i Danmark havde talt deres oprindelige modersmål med deres forældre, så kunne mange af børnene og forældrene ikke sproget i det Kosovo, de kom tilbage til. De albansk-sprogede udviste børn havde også problemer. De kunne tale albansk, men kendte ikke skriftsproget.

Alle de udviste Kosovo-børn, der fortsat var i skolealderen havde under årene i Danmark haft begrænset undervisningstilbud, og manglede i det hele taget læse-skrive- og regnefærdigheder, og var bagud i alle almindelige skolefærdigheder (Nogle havde end ikke lært alfabetet).  Ligeledes kom de tilbage til en fuldstændig anderledes kultur. – Lærerne må slå børnene. – Og nogle børn oplevede at lærere så sig sure på dem, fordi de kom udefra og ikke kunne finde ud af normerne og lektierne. Flere af børnene blev mobbet af andre børn.

Endnu et traume for børnene var tabet af kammeraterne i Danmark. I årevis havde de levet tæt stuvet sammen i asylcentre og havde tilbragt de fleste at døgnets 24 timer sammen.  Uanset de ikke kunne have kammerater udenfor centret, eller netop derfor, havde de haft hinanden og kun hinanden som kammerater og forstod hinanden under de særlige livsvilkår, de havde, hinandens drømme og ønsker om den der opholdstilladelse, som de havde hørt så meget om. Børnene havde faktisk et stærkt fællesskab.  Nogle af børnene havde også knyttet sig til personale i centrene.  Følelsesmæssigt opstod et tomrum og tab af venskaber og mennesker hos børnene, der blev sendt ud. De udviste børn mistede også hinanden, i og med at de fleste var fra forskellige områder af Kosovo.  Børnene blev både udviste og ensomme.


Price:
Category:     Product #:
Regular price: ,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by
Mit Asyl
Located at:
skoleholdervej 41, 1. tv ,skoleholdervej 41, 1. tv,
København.
Phone: 28831318
Link
My name is Mona Maria Ljungberg, but people call me .
Here is my homepage: .
My Website and work as an at .

Show Buttons
Hide Buttons