Årsregnskaber

Årsregnskab 2016

revisor_2

 

Indtægter
Bankbeholdning 1.1.2016  kr.    6.651,42
Medlemskab og støttebeløb til projekter udviste unge og flygtninge i Dk  kr. 41.702,45
Legater og fonde  kr.    8.000,00
Støttebeløb til frivilligarbejde flygtningelejre i Grækenland  kr.    5.615,00
Samlede indtægter 2016  kr. 61.968,87
Udgifter:
Uddannelsesprojekt udviste Kosovoflygtninge  kr. 29.022,79
Frivilligarbejde og støtte til strandede flygtninge i Grækenland  kr.    7.307,92
Støtte til nyankomne flygtninge i Danmark  kr. 14.221,11
dokumentationsprojekt om asylsagsforvaltningens følger  kr.       824,48
Administrativt: Bankgebyrer, mødeudgifter, El  kr.    4.846,14
Samlede udgifter 2016  kr. 56.222,44
Bankbeholdning 31.12.2016 overført til 2017  kr.    5.746,43
(Indtægter 49468,87 kr – udgifter 43795,83 kr)

Tak for bidrag til:
Græsrodsfonden
Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Alle medlemmer og andre private bidragsydere

 Regnskabet i printbar PDF her


Price:
Category:     Product #:
Regular price:,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by