Author Archives: Mona Ljungberg

  • 0

Vil du dø for fædrelandet og Dansk Fjolseparti?

Category:Debat,seneste nyt

Ville du dø for gud/kongen/dronningen/fædrelandet, hvis der blev krig i Danmark? Ville du synes dine børn, skulle dø for dem? Udføre slavearbejde?

Af Mona Ljungberg:

Hvornår er det blevet en selvfølge at mennesker, som har fået smadret deres liv  af krig skal tvinges til at genopbygge et land, som nogle andre har smadret? Foruden de mange liv!

Eller dø for nogle politikiske magthavere, som sandsynligvis var dem, der havde truffet beslutningerne, der kastede landet ud i krig? 

Hvad vil det sige at skulle genopbygge et land: 

Hvor mange ved hvad det vil sige at skulle genopbygge et land?

Hvor får man vand fra, når vandværkerne er bombet sønder og sammen? Hvor får man strøm fra, når el-værker er bombede og masterne væltet og kablerne væk? Tag over hovedet, når huset er bombet eller brændt ned.  Her er kun nævnt få af de mange genvordigheder ved at genopbygge et land. Hvor mange danskere ved mon, hvad det vil sige at skulle overleve på “nødhjælpskiks”? Politikere? måned efter måned. År efter år. Morgen, middag og aften. 

Så er der minerne. Der er altid miner alle vegne efter en krig. Miner der dræber og lemlæster børn på vej til floden efter vand (når der er en flod). Og børn, der trods alt leger og søger i ruinerne. Eller deres forældre. Hvis krigen overhovedet er slut, som det er blevet sagt. I Irak, sluttede krigen ifølge den danske regering i efteråret 2003. Selvom de stadig slås og med international ved til bålet og bomberne regner ned. I afghanistan det samme. Somalia heller ikke at forglemme. 

Og så er der nødhjælpen som i så høj grad går til alle andre end de nødlidende og “de” der skal bygge op. Er du i tvivl om, hvem der får mest nødhjælp og sikkerhed, så gå i biffen og se filmen “Dobbeltspil”. Filmen “Hotel Rwanda” kan sandsynligvis findes på nettet, og er i bund og grund samme historie, bare et andet sted. Måske var du heldig at se en dokumentar om en amerikansk FN-ansats afsløringer af Nato-soldaters handel med kvinder og bordelvirksomheder, selvom den først blev vist kl. 23. på DR2 en eller anden aften.

Ingen af de tre film viser “undtagelserne” . Det viser normen!!!! normerne for nødhjælp og det der kaldes international beskyttelse og sikkerhed og international korruption udnyttelse af mennesker i nød. Undtagelserne er de ikke-korrupte. De findes. Men de er desværre ikke normen. 

Hvorfor skal mennesker, der bekriges dobbelt straffes

Tving dem, der er ansvarlige for at smide bomber ned over menneskers huse til selv at genopbygge, hvad de har ødelagt!!!! – Lad de der mener, at mennesker der er blevet bekriget skal bekriges igen, selv tage af sted og genopbygge. En opskrift på fred!

Mona Ljungberg
Frivillig nødhjælper i det tidligere Jugoslavien under krigen
og projektleder i Bosnien og Kosovo årene efter krigenes afslutning


  • 0

Kom på rundvisning i ghettoen

Category:Debat,seneste nyt

Af: Mona Ljungberg

Christiansborg-elitens “ghetto”-opfattelse

Radiatorer med fjernvarme

Lys og luft

indendørs toilet og bad

Tørre rum
og plads

previous arrow
next arrow
Slider

Hvert 2. år (cirka) bor jeg i “ghetto” og ikke fordi jeg flytter rundt.  Jeg bor i en sund varm bolig med indendørs toilet og bad og lys og luft omkring, og har vel boet her i 25 år. Beboerne er en blanding af middelklasse og underbemidlede (kontanthjælpsmodtagere). Men om jeg i dag bor i ghetto eller ej afgøres ikke af den slags.

Ghetto eller ej afgøres af en regerings-regnetabel: bor der 1 -2  indvandrerfamilier mere eller mindre i et år?  Eller en kontanthjælpsmodtager mere eller mindre? – folk flytter ind og ud af ejendommen både med den ene og den anden baggrund. 

_________________________________________________

Dengang jeg og mange andre
boede i danske arbejder-ghettoer

For mit vedkommende har jeg boet i rigtig ghetto nogle år som ganske ung kvinde. Regeringens ghetto-opfattelse føles som en hån mod sådan nogle som jeg. Er de alle fra landet eller opvokset i villakvarterer derinde på borgen?

Da fugten drev ned ad væggene

nr. 2 og 3
baghus

Den slags Husvildeboliger
fandtes helt op i 1990

previous arrow
next arrow
Slider

Ghettoerne lå især Nørrebro og Vesterbro i København. Boforholdene var sundhedsskadelige, der manglede varme, luft, toiletter, og fugten drev i mange lejligheder  af væggene. – Og de var brandfarlige. Ikke mindst. På trods af fugten.

_________________________________________________

Aziz bor i ghetto. 

Aziz bor i en af mange ghettoer indenfor og udenfor Europa oprettet til mennesker, som ingen lande vil have pga deres etnicitet eller nationalitet. 

Brandfaren gør ghettoerne livsfarlige

Regn og oversvømmelse
spreder kulde og sygdomme

previous arrow
next arrow
Slider

Denne ghetto ligger i Nord-Irak. Boforholdene er sundhedsskadelige, der mangler toiletter, vand og mad. Aziz er fra Sydirak og blev fordrevet i 2013. 

_________________________________________________

Dagens Christiansborg-flertals
“ghetto”-forstand

Sådan ca. hvert 2. år bor jeg  i “ghetto” og ikke fordi jeg flytter rundt. 

Hvis det er dagens standard for ghettoer, så lad os endelig få nogle flere danske ghettoer!!! Sunde boliger som almindelige lønmodtagere har råd til at betale. – Og mennesker, der har mistet alt og ingen steder har at være er også velkomne i vores lag.

Kik i ind i den virkelighed, vi almindelige mennesker befinder os i: Løkke, Knuth, Støjberg, Martin Henriksen, Tesfay, Frederiksen og øvrige Christiansborg-elite-fjernt-fra-folket!!!!


  • 0

julehilsner 2017

Category:seneste nyt,skab livsgrundlag

I en verden med mange fortrædeligheder, er det glædeligvis lykkedes os at gøre verden til et bedre sted for nogle unge mennesker, der havde et liv i Danmark og blev udvist:


Denis på sygeplejeuniversitetethar sendt os alle denne hilsen

Det går mig rigtig godt på sygeplejeskolen. En stor tak til alle jer, der har gjort det muligt for mig at lave, hvad jeg laver nu. Jeg kan ikke blive mere lykkelig: Uddannelse og at få lov til at lære nye ting hver dag, både igennem skolearbejde og i mit samvær med lærere og andre studerende, er blevet en vigtig del af mit liv, og har hjulpet med at skabe min personlighed.

2017 er mit sidste år med teoretisk undervisning. Hele næste år (2018) skal jeg være i praktik på et hospital. Jeg er dybt taknemmelig for den støtte, I har givet mig igennem årene til at fuldføre min drøm.

Jeg håber, at I alle har en god juleferie fyldt med glæde. Denis Isaki


Også en hilsen fra Magbule, som nu har afsluttet sit tyskkursus og har sendt os et billede med sit diplom.


– og så er der hilsner fra Dalila

Dalila studerede sproglig linie på universitetet i Kosovo, med engelsk som hovedsprog. Det får hun brug for, for nu er hun flyttet til USA. Dalila hilser og skriver, hun har det dejligt.


Til slut ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår af alle i bestyrelsen med et løfte om at vi vil gøre vores til at skabe en bedre verden for mennesker i nød. Mange bække små…….


Mit Asyl blander sig i asylpolitik, yder humanitær hjælp til flygtninge og støtte til udviste unge på Balkan.


  • 0

lad dem flyve

Category:Lad dem flyve,seneste nyt Tags : 

Europas udelukkelsespolitik er mordpolitik

Den europæiske politik igennem de seneste 20 år har ikke ført til færre mennesker på flugt. Den har derimod ført til at mange flere mennesker på flugt mishandles, udnyttes og dræbes.  Europa er dermed medansvarlig for myrderierne.

Den europæiske udelukkelses-politik har ført til en vidt forgrenet mafia af menneskehandlere og torturbødler og mordere og slavegørelse af mennesker.

Billederne på siden her taler for sig selv. Bileder så barske de end er, kun er en brøkdel af den lidelse, krige og europæisk udelukkelsespolitik har skabt og fortsat skaber.

Brug energien konstruktivt

Hvis vores europæiske politikere og vi selv brugte samme energi på at løse problemer for mennesker på flugt, som på at lukke dem ude og gøre dem fortræd, ville langt færre mennesker lide.

I Mit asyl går vi ind for: #bombarderSultendeMenneskerMedNødhjælpIstedetForBomber
Lad mennesker på flugt passere grænserne og opret nødløsninger (vi har alle en pligt til at hjælpe til). Tving ikke mennesker på flugt fra krig, sult eller forfølgelse ud i druknedøden eller i en slavetilværelse. #letThemFly


  • -

Mit Asyls arbejde i Kosovo

Category:skab livsgrundlag

Feltarbejde og politisk aktivitet

Mit Asyl’s bestyrelse og medlemmer har gjort vores bedst mulige for at være der for de tvangsudsendte børnefamilier i de ti år, der er gået, siden de blev udvist. Det første halve års tid efter udvisningen, lagde vi først og fremmest kræfter i at finde og opsøge alle familierne, og hjemme i Danmark oplyse om deres kår. Vi rendte  myndigheder, politikere og medier på dørene med krav om at hente familierne tilbage til Danmark, tage ansvar og yde husly og mad til børnefamilier, der sov i ruiner og sultede.

Familierne blev ikke hentet tilbage til Danmark, men det lykkedes at gennemtrumfe, at alle tvangsudviste familier blev bevilget genetablering (opbygning af to værelser, køkken og bad), hjælp til job, og udvidet kosttilskud i nødhjælp fra Danmark og PTSD-lidende fik medicin og psykiatertilsyn i to år.

Økonomisk støtte og genopbygning af børnenes krop og sjæl 

Mit Asyls hjælp var i de første år også økonomisk: enkeltbeløb til medicin, lægehjælp, mad, tøj, el, vand.  Vi har tillige  lavet sociale og rekreative arrangementer i form af ferieophold, besøg og heldags- og weekendudflugter for børnene og hjælp til traumebearbejdning.

Hjælp til uddannelse og selvhjælp

Vi har og tænkt frem, at de tvangsudsendte børn i voksenalderen er bedst tjent med en hjælp, der gør dem i stand til at klare sig selv. Derfor har vi tænkt uddannelse og har støttet og støtter i det omfang, vi har penge og ressourcer.

Research af hvad der var fejet ind under tæppet og Juridisk bistand

Endelig har vi gennemgået alle de tvangsudsendte familiers sag om asyl og opholdstilladelse i Danmark. Hvordan det kunne gå til at en så ond beslutning om udvisning blev lovliggjort. I nogle sager, har der været en læge ind over, der samarbejdede med ministeriet om udvisning. Han afgav erklæringer med falske oplysninger om, at patienterne var raske. Ministeriet undrede sig aldrig, og har aldrig indklaget lægen, da Mit Asyl fik medhold i Patientklagenævnet (noget af en bedrift), i vores klager over lægen afgav urigtige oplysninger. Det lykkedes os at forhindre en tvangsudsendelse af en anden familie, som samme læge havde afgivet urigtige lægeoplysninger om. Også i denne sag havde vi fået medhold i Patientklagenævnet.


  • -

  • 0

Slaveri i Libyen

Category:Slaveri
{:da}Slaveri{:}{:en}Slavery{:}

  • -

Asyllotteriet – den lange version

Category:Asylsystemet

Vi arbejder i Mit Asyl på at udvikle en database med en gennemgang af sagsforløb (anonymiserede sager), som vi har været involveret i igennem 15 år.

Det er umuligt at vide nu om databasen bliver færdig, for det er et stort arbejde og mange mange 1000 papirer og oplysninger, der skal systematiseres og tastes ind. Det danske asylsystem er også et studium i dansk bureaukrati,  teknokrati og tilffældigheder.

Ikke desto mindre gør vi forsøget med databasen. Fordi fakta altid er et godt oplysningsgrundlag.

Asyllotteriet: den helt korte versionklik her

Asyllotteriet den lidt længere version klik her


  • 0

De “legale” og de “illegale”

Category:legal-illegal Juli/2015: De legale og de illegale

Kære alle

I en lille uges tid har jeg fulgtes med nogle af de mange fordrevne mennesker på deres vej frem til Europa. Millioner af mennesker er på flugt fra Islamisk stat i Syrien og Irak. Andre er på flugt fra overgreb og ufred i Afghanistan og andre steder.

Mennesker som dig og mig. Nogle har ingen penge.  Nogle har lidt. Og nogle har mange. Men fælles for dem alle er, at de ikke ”kun” er ofre for krig. EU-staterne har skabt en ny verdensorden: de “legale” og de “illegale”. De lovlige og de ulovlige (eksistenser), oversat til dansk.

Ind imellem møder de “illegale” en godgørende sjæl. Men ikke kun. De “illegale” lænses for penge overalt på deres vej op igennem Europa. Penge, der kunne bruges til at genetablere en tilværelse i et sikkert land, går i høj grad til småkriminelle og til mafiaen (de legale).

I den kommende uge udsender jeg hver dag et lille stykke dagbog fra min hjemtur i følgeskab med flygtninge, Dagbogen har jeg kaldt: ”We found some illegals” (Vi fandt nogle illegale). Det er der en grund til, vil I se ved rejsens afslutning.

De mange flygtninge skal gennem Makedonien for at komme til et af de velhavende EU-lande. Makedonien er gennemsyret af korruption. Præsidenten er tillige i gang med at omdanne hovedstaden til et palads med utallige statuer og fontainer. Men der er ikke meget palads over almindelige menneskers boliger og småværksteder og dagligdag. Nogle giver. Flere tjener lidt på flygtninge. Nogle tjener rigtig meget.

(The Acceptable and the Illegals – Traveldiary Juli 2015, in English here)


  • 0

“We found some illegals” 1

Category:legal-illegal Juli/2015: De legale og de illegale

“We found some illegals” – (rejsedagbog: dag 1)

Man kan vel knap kalde det for en by. Der er en togperron, og ved siden af perronen er et hus, og hvis det havde været texas og ikke Makedonien, ville man have kaldt stedet for en prærie.  Her er støvet. Tørt. Ulideligt varmt og øde. Men ikke helt mennesketomt, selv om man ikke kan se dem.

Bag stationen er solsvedne marker med træer og buske. Længere væk endnu bag markerne står nogle huse langs en grusvej. Husene på prærien. …

Indtil for nylig skete her ikke det store. Toge ankom og toge afgik. To til tre gange dagligt. Få mennesker stod af og få stod på. Men sådan er det ikke mere.

Nu ankommer togene stuvende fyldte med mennesker på flugt. Dagligt og ved hver ankomst. Mænd, kvinder og børn, der har kørt i timevis proppet sammen i heden og på bænkene i togvogne fra en tid, der var engang.

Inden påstigningen langt herfra har togets mange passagerer gået. I dage. I uger. Nogle i måneder og i år. Mænd kvinder og børn.

Andre nåede aldrig toget. De blev kørt ned af et tog i nattens mørke, da de gik langs skinnerne: mænd, kvinder og børn. Ingen ved hvor tit det sker. Kun at det sker. (fortsættes tirsdag)