Awaz Al-Suleiman

awaz1_235x250Jeg hedder Awaz og er 24 år. Jeg er født i Syrien og kom til Danmark seks år gammel sammen med min familie. Jeg arbejder som familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund.

Først da jeg var 21 år, fik jeg og min familie asyl. Så jeg er en af de unge, der har tilbragt de fleste af mine barndomsår i asylcentrene og i asylsystemet. Systemet var bl.a., at børn af asylsøgere ikke måtte uddanne sig til andet end frisør. Men jeg har aldrig haft lyst til at blive frisør.

Så snart vi fik asyl færdiggjorde jeg min skole, og fik arbejde som tolk. Nu er jeg familiekonsulent i en kommune, og det er jeg god til og rigtig glad for.