Stop dansk støtte til volds- og dødsmilitser

I Libyen og i havene omkring Libyen jages mennesker, som er på flugt fra krig og fattigdom af libyske militser og bander. Flygtningene fanges og spærres inde i fængsler som reelt er kz-lejre, voldtages og tortureres, og handles til slaveri. Det er sat i system, og det libyske system er financieret af EUs medlemslande.

Iflg. det undersøgende researchbureau Danwatch.dk er Danmark blandt de største ydere af økonomiske bidrag til de libyske menneskejagere. 

Sammen kan vi gøre noget også du

Vi er nogle stykker, der sammen har oprettet et borgerforslag til folketinget om, at Danmark omgående skal standse alle økonomiske bidrag til de libyske militser.

Vi opfordrer dig til at støtte forslaget med din underskrift klik på linket her.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03357

Vi opfordrer dig også til at sprede budskabet til venner og bekendte og hvor du kan og være med til at skabe massiv modstand mod Danmarks støtte til forbrydelse mod menneskeheden.

Sammen er vi stærke og kan gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig

Det er muligt at oprette et borgerforslag til Folketinget, hvis forslaget ikke indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande

Desværre er det hverken injurierende eller usand påstand, at skrive “Danmark er en af de største økonomiske bidragsydere til  libyske militser, der fanger flygtninge og migranter og spærrer dem inde i kz-lejre, voldtager og torturerer, og handler mennesker til slaveri.

Det er muligt at oprette et borgerforslag til Folketinget, hvis det ikke billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,

Vi forsøger med borgerforslaget at stoppe dansk billigelse og forherligelse af forbrydelser der begås I Libyen  imod mennesker og hele menneskeheden. Den danske regering og folketing ved, hvad der foregår i Libyen og bidragene til de libyske militser er dermed at billige og forherlige og opfordre til forbrydelse imod menneskeheden.

Du kan læse mere på Danwatch.dk webside om Danmarks bidrag til de libyske militser og deres mishandlinger af flygtninge

https://danwatch.dk/undersoegelse/fn-ekspert-beskylder-danmark-og-eu-for-at-ignorere-forbrydelser-mod-menneskeheden/

Mange hilsner

Jannik Hastrup, Gert Valentin, Bodil Hindsholm hansen, Pia Hyrland og Karin Dyhr Daugaard, Mona Ljungberg

Løsningen af flygtninges problemer er ikke døds- og voldslejre.
Borgerne i Danmark betaler ikke høje lønninger til politikere, deres rådgivere m.fl for at de skal få mennesker mishandlet og slået ihjel.  Vi betaler dem for at finde løsninger. Ikke Endlosunger!!!!