Børns billeder og breve

Børns billeder og breve
fra danske asylcentre 2005 – 2007

Allerede i 1999 under dengang SR-regering (Socialdemokratiet-Radikale) blev forholdene for mennesker, der søger asyl i Danmark, væsentligt forværret. Sagsbehandlingen af flygtningenes anmodninger om asyl blev trukket i langdrag, mange fik afslag på asyl til trods for livsfaren for dem i deres oprindelsesland. Når de af samme grund ikke vendte tilbage til oprindelseslandet, mistede de deres kontantydelse, og fik i stedet hver 2. uge udleveret  en kasse med nogle madvarer.  For at stresse flygtningene blev de med jævne melllemrum flyttet rundt mellem asylcentre i hver sin ende af landet.

2001 kom regeringsskifte til  VK-regeringen (Venstre-Konservative, og med Dansk Folkeparti som flertal) de tog yderligere politiske initiativer til at gøre flygtningene i asylcentre livet surt. Flygtningene blev presset sammen i ganske få asylcentre i årevis. Resultatet blev direkte sundhedsskadelige vilkår med de mange mennesker på meget lidt plads.

Der kom kun ganske få frivillige i asylcentrene dengang. Vi måtte ikke fotografere og filme i centrene og kunne ikke levere beviser, og danskerne ville ikke tro på vores beretninger, om at den slags forhold fandtes i Danmark.

Årene gik. 2005 og 2006 uddelte Mit Asyl  engangskameraer til børn i asylcentrene. For børnene var kameraerne en kærkommen beskæftigelse i en triviel hverdag (dengang hed vi Støttekredsen og mobiltelefon med digitale kameraer var i 2006 stadig en by i Rusland).

Børnene afleverede ca. 2000 billeder retur med deres bo- og leveforhold og hverdag i centrene. Nogle af disse billeder har været udstillet på museum og rundt omkring i landet. Børnenes billeder har vi lagt ind i et billedgalleri på Mit Asyls webside.

Sommeren 2006 opfordrede vi børnene i asylcentrene til at skrive til den daværende ansvarlige minister Rikke Hvilshøj. Vi gav børnene brevpapir og hjalp dem med at stave og at aflevere brevene til ministeren og med offentliggørelse. Derfor er der de mange vidneudsagn i form af  breve fra børn, der var  henvist til at vokse op i asylcentrene. Børnenes beretninger i billeder og ord gjorde indtryk i befolkningen og dermed folketinget.

Børnenes breve kan læses på Mit Asyls webside.

Fra 2002 – 2009 søgte under 1000 mennesker årligt til Danmark for at bede om asyl.