Pigen på det andet fortov…

Pigen ovre på det andet fortov

Pigen på fortovet overfor er ikke på mit fortov. Hun er ikke mit ansvar. Hun sulter.  Og om natten ligger hun der. Sammen med andre piger og drenge. Mødre og fædre. Men det er ovre på det andet fortov. Ikke på mit danske fortov. Havde det været på mit danske fortov, havde det været noget andet.

Og der står politi og militær og passer på, at de der forhutlede mennesker ovre på det andet fortov aldrig kommer over vejen til mit fortov. Og så længe de ikke ligger på mit danske fortov, så er chancen for at de ikke kommer for tæt på mit syn, og at jeg ser dem……….?

Jeg står i Bosnien

Jeg står i Bosnien. Jeg er gået over vejen til det andet fortov. På det bosniske fortov her ved grænsen til EU udtæres den sidste rest af livet for tusinder af mennesker, der er sluppet levende fra bomber i Syrien og Afghanistan og Somalia og hvem ved hvor og har trasket måneder igennem ørkener og siden sluppet ud af hænderne på Libyske militser og menneskehandlere og mirakuløst levende ud af en gummibåd i det menneskeædende hav mellem Libyen og Europa.

Så megen lidelse! Så megen kamp for overlevelse! Skal det virkelig ende her? På en grænse mellem Bosnien og et EU-land. Så tæt på målet? Målet som ikke bare er et liv Europa, men et LIV!

Jeg beder indtrængende: hjælp til disse menneskers overlevelse. I første omgang med et bidrag til tæpper og mad. Både store og små bidrag tæller!!! Mange bække små!

Bankkonto: 6620 331 9607 (coop bank)
Mobilepay: box38055 (husk at skrive box foran nummeret) 

Har du mulighed for at komme ned og række en hånd, så kom! Lokale bosniere forsøger at hjælpe, der hvor flygtningene er. Men det forslår rent ud sagt som en skrædder i helvede. Nogle få områdelokale kan ikke klare det hele.

Hjælp også med at kræve det internationale samfund træder til. Vi er i gang med at oprette en Støttekreds til Flygtninge i Fare og håber rigtig mange vil melde sig til (Mere herom snarest). Vores mål er, at universelle menneskerettigheder skal omfatte alle mennesker, og at Europas stater har en pligt til at hjælpe og gøre en indsats også for mennesker drevet på flugt.

Med venlig hilsen

Mona Ljungberg, forkvinde
Flygtninge i Fare – Mit asyl

Stop dansk støtte til volds- og dødsmilitser

I Libyen og i havene omkring Libyen jages mennesker, som er på flugt fra krig og fattigdom af libyske militser og bander. Flygtningene fanges og spærres inde i fængsler som reelt er kz-lejre, voldtages og tortureres, og handles til slaveri. Det er sat i system, og det libyske system er financieret af EUs medlemslande.

Iflg. det undersøgende researchbureau Danwatch.dk er Danmark blandt de største ydere af økonomiske bidrag til de libyske menneskejagere. 

Sammen kan vi gøre noget også du

Vi er nogle stykker, der sammen har oprettet et borgerforslag til folketinget om, at Danmark omgående skal standse alle økonomiske bidrag til de libyske militser.

Vi opfordrer dig til at støtte forslaget med din underskrift klik på linket her.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03357

Vi opfordrer dig også til at sprede budskabet til venner og bekendte og hvor du kan og være med til at skabe massiv modstand mod Danmarks støtte til forbrydelse mod menneskeheden.

Sammen er vi stærke og kan gøre noget, som vi ikke kan gøre hver for sig

Det er muligt at oprette et borgerforslag til Folketinget, hvis forslaget ikke indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande

Desværre er det hverken injurierende eller usand påstand, at skrive “Danmark er en af de største økonomiske bidragsydere til  libyske militser, der fanger flygtninge og migranter og spærrer dem inde i kz-lejre, voldtager og torturerer, og handler mennesker til slaveri.

Det er muligt at oprette et borgerforslag til Folketinget, hvis det ikke billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,

Vi forsøger med borgerforslaget at stoppe dansk billigelse og forherligelse af forbrydelser der begås I Libyen  imod mennesker og hele menneskeheden. Den danske regering og folketing ved, hvad der foregår i Libyen og bidragene til de libyske militser er dermed at billige og forherlige og opfordre til forbrydelse imod menneskeheden.

Du kan læse mere på Danwatch.dk webside om Danmarks bidrag til de libyske militser og deres mishandlinger af flygtninge

https://danwatch.dk/undersoegelse/fn-ekspert-beskylder-danmark-og-eu-for-at-ignorere-forbrydelser-mod-menneskeheden/

Mange hilsner

Jannik Hastrup, Gert Valentin, Bodil Hindsholm hansen, Pia Hyrland og Karin Dyhr Daugaard, Mona Ljungberg

Løsningen af flygtninges problemer er ikke døds- og voldslejre.
Borgerne i Danmark betaler ikke høje lønninger til politikere, deres rådgivere m.fl for at de skal få mennesker mishandlet og slået ihjel.  Vi betaler dem for at finde løsninger. Ikke Endlosunger!!!!