Angsten

I Danmark skal man som flygtning leve i evig angst

Hendes to små børn er født i Danmark, efter hun fik opholdstilladelse. Hun kom hertil som barn, og har boet i Danmark i 20 år. De 14 af dem i asylcentre med konstante trusselsbreve og besøg fra politiet med besked om at rejse ud. 

Efter 14 år fik hun endelig opholdstilladelse og fred og turde nu som ung kvinde stifte familie. Hendes mand har asyl fordi han var politisk forfulgt i Syrien. Begge er etnisk forfulgte. 

Og nu al den snak om, at uanset hvor længe man har været i Danmark, kan man blive udvist, og det hele er startet forfra igen: De søvnløse nætter! Mareridtene! De bekymrede tanker. Hvad skal der blive af mig? Min familie? Mine børn? – og sommerfuglene, der blafrer rundt i hendes mave.

Og imens står minister Inger Støjberg og hendes folketingskollega Martin Henriksen på en forsøgsdyrs-ø ud for Stege,  og smiler over hvor lede de nu igen er lykkedes med at være!!!!


Når det er en forbrydelse at bringe sig og sine børn i sikkerhed. 

Hun sidder her med sin lille datter. Et andet sted i Europa er hendes mand og lille dreng. 

De havde sagt til menneskesmuglerne, at ruten ikke måtte gå over havet, og de var blevet lovet en anden mindre farlig vej. – Og da de så blev ført til havet alligevel, var der ingen vej tilbage. Menneskesmuglerne tillader ingen at fortryde. De truer med pistoler, når nogen vil vende om. Ingen må vende om og kunne advare andre. 

Tre blev dræbt undervejs. Alle fik bank af grænsepolitiet inklusiv hende og manden og deres to børn. – Og på sigt kan man ikke overleve som flygtning i sydeuropa

Hun fik først mulighed for at flygte videre, til Danmark hvor hun har familie og måtte så rejse fra mand og børn. En efter en skal man smugles og redde sig og håbe det går godt. Den lille datter er smuglet op nu af nogle fremmede. I live uden at blive voldtaget. Hun er nået frem. Så godt går det ikke for alle små børn, hvor forældrene er tvunget til at hyre en menneskesmugler.

Menneskesmuglermafiaen tjener styrtende med penge på Europas lukkede grænser, krig og forfølgelser. 

Og imens står minister Inger Støjberg og hendes folketingskollega Martin Henriksen på en forsøgsdyrs-ø ud for Stege,  og smiler over hvor lede de nu igen er lykkedes med at  være!!!!


Den slags mennesker, der aldrig bør have magt

Og det hele føles som noget min mor fortalte mig som barn i efterkrigsårene. – Om mennesker, som ingen ville have. -Om mennesker som druknede og blev skudt under flugten fra lande, hvor de ville blive mishandlet og dræbt, hvis de var blevet. – Om mennesker, der blev behandlet som umennesker, af mennesker der opførte sig umenneskeligt og var grænseløse i deres ondskab og grådighed efter penge og magt. – og om fremtiden, der aldrig mere måtte give den slags mennesker magt

Og imens står minister Inger Støjberg og hendes folketingskollega Martin Henriksen på en forsøgsdyrs-ø ud for Stege,  og smiler over hvor lede de nu igen er lykkedes med at være!!!!


Kom og vær med alle der kan

Vi vil huske hinanden på, at menneskerettigheder er noget vi giver hinanden, og de er kun ”menneske”-rettigheder, hvis de gælder alle mennesker. (Arrangører er Mellemfolkeligt Samvirke m.fl.)

Mandag den 10. december er der samling 

København, Rådhuspladsen.16.30 – 17.30 (og ved Folketinget kl. 10)

Århus, Rådhuspladsen kl 18

Odense, Amfipladsen kl 17

Ålborg, Toldbod Plads kl. 18.30

Svendborg, Gerrits Plads kl. 16.30 – 17.30

 

Kom og vær med alle der kan


Stop politikere med en fandens dårlig moral

Med venlig hilsen
Mona Ljungberg, Forkvinde Mit Asyl

Medlemsskab og støttebidrag kan indbetales til bankkonto: reg.nr 8401 konto 103 8399
eller Mobilepay: 27529. Medlemsskab: 200 kr årligt. Pensionister: 100 kr årligt.
Kontanthjælpsmodtagere: gratis

De der frygter konventionerne!!!!

De, der frygter konventionerne

Sass Larsen, Martin Henrik m.fl ligesindede, der er eller der søger ind i Folketinget har kvaler med konventionerne om menneskerettigheder. For kun statsmagten kan stilles til ansvar for menneskerettighedsdomstole og for at krænke almindelige borgeres rettigheder. Folketingsmedlemmer er en del af statsmagten! Så derfor


Havde konventionerne om menneskerettigheder ikke eksisteret

Var det danske domstolssystem i 1985 sluppet af sted med at stemple en af Danmarks mest hæderspriste dokumentar-journalister, Jens Olav Jersild, for udbredelse af racisme.

– Og sluppet af sted med at straffe journalister for at oplyse om og afsløre en racistisk gruppe.

Læs mere her


[row][column size=’col-md-6′] Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret inden 1935 

Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret inden 1935 Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret, og ikke mindst havde de europæiske statsledere overholdt dem, var millioner af jøder og romaer ikke blevet slavegjort, udsultet, tortureret og udslettet i Europa under 2. verdenskrig. [/column][column size=’col-md-6′ ] Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret inden 1935

Havde konventionerne om menneskerettigheder eksisteret, og ikke mindst havde de europæiske statsledere overholdt dem, havde landene udenfor Tyskland taget imod de udstødte jøder, også selvom det drejede sig om millioner, i årene op til 2. verdenskrig. [/column][/row]


Overholdt europæiske statsledere konventionerne i nutiden

Overholdt europæiske statsledere konventionerne i nutiden og arbejdede for at menneskerettigheder som beskrevet i konventioner skulle være hver mands ret, ville tusinder af menneskeliv blive reddet hver dag, i stedet for at gå til grunde i krig, ørkner og have under flugt, eller i slaveri. – Og ingen mennesker skulle føle sig mindreværdige pga deres etnicitet og nationalitet og hudfarve.


Kort sagt

Fandens moralister tordner imod Menneskerettighedskonventionerne, fordi

Konventioner om menneskerettigheder er bestemmelser om, at staters magthavere skal opføre sig ordentligt over for de befolkninger og personer, de har magt over uanset hvor og hvordan man blev født og i hvilken social sammenhæng og kulør eller mangel på samme. – Grunden til at de tordner imod konventionerne.


Med venlig hilsen
Mona Ljungberg, Forkvinde Mit Asyl – Støttekreds til flygtninge i fare

konventionen beskytter også danskere

Havde konventionerne ikke eksisteret

Var det danske retssystem i 1980’erne sluppet af sted med at stemple en af Danmarks mest hæderspriste og dengang kendt som en af Danmarks mest kritiske dokumentar-journalister, Jens Olav Jersild, for udbredelse af racisme. Eller sagt med andre ord, dømme ham som racist, for at oplyse om og afsløre en racistisk gruppe.

I en tv-udsendelse 1985 ønskede Jersild at informere offentligheden og afdække hvad Grønjakkerne var for en slags gruppe og hvad de stod for. Derfor lod Jersild nogle unge grønjakker udtrykke deres racistiske menneskesyn til den danske offentlighed på TV. Udsendelsen var stærkt kritisk over for grønjakkerne.

Det var forståeligt at Grønjakkerne efterfølgende blev dømt for racisme ved de danske domstole. Men Jens Olaf Jersild og hans chef, der havde afsløret Grønjakkernes racistiske adfærd med det formål at få sat en stopper for Grønjakkerne, blev også dømt skyldige i racisme. Af samtlige danske retsinstanser.

Jens Olav Jersild klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over Danmark. Menneskerettighedsdomstolen underkendte efterfølgende de danske domstole for at have krænket Jens Olavs Jersilds ret til at udøve sit hverv som journalist, da det var åbenlyst, at han ikke selv deler grønjakkernes holdninger.

Fandens moralister – frygter menneskerettighedskonventionerne