julehilsner 2017

I en verden med mange fortrædeligheder, er det glædeligvis lykkedes os at gøre verden til et bedre sted for nogle unge mennesker, der havde et liv i Danmark og blev udvist:


Denis på sygeplejeuniversitetethar sendt os alle denne hilsen

Det går mig rigtig godt på sygeplejeskolen. En stor tak til alle jer, der har gjort det muligt for mig at lave, hvad jeg laver nu. Jeg kan ikke blive mere lykkelig: Uddannelse og at få lov til at lære nye ting hver dag, både igennem skolearbejde og i mit samvær med lærere og andre studerende, er blevet en vigtig del af mit liv, og har hjulpet med at skabe min personlighed.

2017 er mit sidste år med teoretisk undervisning. Hele næste år (2018) skal jeg være i praktik på et hospital. Jeg er dybt taknemmelig for den støtte, I har givet mig igennem årene til at fuldføre min drøm.

Jeg håber, at I alle har en god juleferie fyldt med glæde. Denis Isaki


Også en hilsen fra Magbule, som nu har afsluttet sit tyskkursus og har sendt os et billede med sit diplom.


– og så er der hilsner fra Dalila

Dalila studerede sproglig linie på universitetet i Kosovo, med engelsk som hovedsprog. Det får hun brug for, for nu er hun flyttet til USA. Dalila hilser og skriver, hun har det dejligt.


Til slut ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår af alle i bestyrelsen med et løfte om at vi vil gøre vores til at skabe en bedre verden for mennesker i nød. Mange bække små…….


Mit Asyl blander sig i asylpolitik, yder humanitær hjælp til flygtninge og støtte til udviste unge på Balkan.

Mit Asyls arbejde i Kosovo

Feltarbejde og politisk aktivitet

Mit Asyl’s bestyrelse og medlemmer har gjort vores bedst mulige for at være der for de tvangsudsendte børnefamilier i de ti år, der er gået, siden de blev udvist. Det første halve års tid efter udvisningen, lagde vi først og fremmest kræfter i at finde og opsøge alle familierne, og hjemme i Danmark oplyse om deres kår. Vi rendte  myndigheder, politikere og medier på dørene med krav om at hente familierne tilbage til Danmark, tage ansvar og yde husly og mad til børnefamilier, der sov i ruiner og sultede.

Familierne blev ikke hentet tilbage til Danmark, men det lykkedes at gennemtrumfe, at alle tvangsudviste familier blev bevilget genetablering (opbygning af to værelser, køkken og bad), hjælp til job, og udvidet kosttilskud i nødhjælp fra Danmark og PTSD-lidende fik medicin og psykiatertilsyn i to år.

Økonomisk støtte og genopbygning af børnenes krop og sjæl 

Mit Asyls hjælp var i de første år også økonomisk: enkeltbeløb til medicin, lægehjælp, mad, tøj, el, vand.  Vi har tillige  lavet sociale og rekreative arrangementer i form af ferieophold, besøg og heldags- og weekendudflugter for børnene og hjælp til traumebearbejdning.

Hjælp til uddannelse og selvhjælp

Vi har og tænkt frem, at de tvangsudsendte børn i voksenalderen er bedst tjent med en hjælp, der gør dem i stand til at klare sig selv. Derfor har vi tænkt uddannelse og har støttet og støtter i det omfang, vi har penge og ressourcer.

Research af hvad der var fejet ind under tæppet og Juridisk bistand

Endelig har vi gennemgået alle de tvangsudsendte familiers sag om asyl og opholdstilladelse i Danmark. Hvordan det kunne gå til at en så ond beslutning om udvisning blev lovliggjort. I nogle sager, har der været en læge ind over, der samarbejdede med ministeriet om udvisning. Han afgav erklæringer med falske oplysninger om, at patienterne var raske. Ministeriet undrede sig aldrig, og har aldrig indklaget lægen, da Mit Asyl fik medhold i Patientklagenævnet (noget af en bedrift), i vores klager over lægen afgav urigtige oplysninger. Det lykkedes os at forhindre en tvangsudsendelse af en anden familie, som samme læge havde afgivet urigtige lægeoplysninger om. Også i denne sag havde vi fået medhold i Patientklagenævnet.

Julekort fra Denis 2015

Denis_sygepleje

Jeg studerer til sygeplejerske på den medicinske skole i Sofia. Jeg bor i et værelse med to venner i et college-hjem. Vi er venner fra barndommen, og vi har det godt sammen.

Sofia er en meget stor by, smuk og meget spændende. Jeg har ikke meget tid til at gå ud, da jeg har meget travlt med at studere, men engang imellem har jeg lidt fritid og nyder byen. Her er meget forskelligt fra min hjemby. Her er mere moderne og der er mange steder, der minder mig om Danmark. Folk er meget flinke og hjælpsomme.

Mit universitet er meget smukt og moderne. Det ligger i forbindelse med et hospital, og gør det meget nemmere at lære alting, når man kan se det gennemført i praksis med det samme.

Jeg har nogle problemer med det bulgarske sprog. Det er den sværeste del for mig nu, men menneskerne her er meget rare, og de hjælper mig med alt. Mine klassekammerater er meget søde, de er der altid med hvad jeg har brug for, de er meget venlige. Nogle gange går vi ud sammen, så viser de mig rundt i Sofia. Jeg har brug for at kende de forskellige steder jeg kan gå hen, når jeg har brug for noget.

Maden er lidt af et problem her. Der er et college-cafeteria, men maden er ikke god, så vi er nødt til at lave mad nogle gange. Eller i det mindste forsøger vi at lave mad.

Nogle gange føler jeg mig nostalgisk over dem der hjemme , og jeg savner mine forældre og min søster , men det hele bliver lettere, når jeg ser og taler med dem over internettet.

Jeg vil gerne takke alle, der gør denne drøm om at studere til virkelighed for mig, og støtter mig og andre udviste unge økonomisk . Det betyder meget, og jeg er meget taknemmelig .

Glædelig jul fra Denis

De udviste Kosovo-børns baggrund

Mødet med de lukkede grænser

Børnene og de unge mennesker udvist til Kosovo i årene 2006 – 2008, havde som de børn, der kommer til og igennem Danmark i dag, oplevet i krigens og flugtens rædsler. Herunder grænsen, der blev lukket til Makedonien for 1 million mennesker på jernbaneskinnerne, mens kuglerne fløjtede om ørerne på dem bagfra. Mænd blev trukket ud af masserne og skudt. Mange kvinder blev trukket ud og voldtaget.

Europa-vejens mareridt

Da grænserne blev åbnet, sprængt, oplevede børnene den trælse vej op igennem Europa på landeveje og  stuvet sammen i ladvogne i dage- og ugevis. Det skete, at små børn under flugten og i den kaotiske menneskemasse blev adskilt fra deres forældre og først genforenet måneder senere.

Livet med afslag og på stand-by

Børnene oplevede, deres forældre bryde sammen under dyngerne af afslag på asyl i Danmark. Da de kom til Danmark var stemningen ikke som i dag, hvor der trods alt er mange grupper og bevægelser, der hjælper flygtninge i Danmark. 2000 – 2004  var hadsk og kun få rejste sig for at give de børn og deres familier en hånd, selvom krigen rasede i Kosovo og etniske mindretal blev udsat for genocid. Afslagene på asyl fik familierne, selvom de ikke kunne vende tilbage eller sendes tilbage grundet faren for deres liv i Kosovo og Makedonien.

Indførelse af stress-fremkaldende foranstaltninger i dansk lovgivning

Børnene oplevede at bo i asylcentre i 6 – 7 år. Ikke i 1 center men i 10 – 20 centre. De oplevede at blive rykket fra den ene ende af landet til den anden konstant og med dags varsel og deres liv nogenlunde permanent pakket ned  i sorte plastiksække. De oplevede ikke at måtte få undervisning som og med danske børn (apartheid), at skulle leve af underernærende madkasser fra den danske stat. I loven blev indbygget stressfremkaldende og nedbrydende foranstaltninger imod mennesker på flugt og helt bevidst af et politisk flertal i folketinget.

Politi og stats-terror mod børnefamilierne, der søgte til Danmark i deres nød

De udviste børn oplevede, at de selv eller deres kammerater blev tvangsudsendt med stort politiopbud, der kom ind om natten og gennede dem op og af sted. I Danmark. De oplevede at blive skilt fra de mennesker og kammerater, de havde knyttet sig til i Danmark. De oplevede at blive sendt ud til hjem i ruiner og til sult og til tørst. Men ikke til en fremtid.

Uddannelseshjælp til udviste Kosovo-børn

Børn udvist til Kosovo var ude af danskernes øjne
– Men ikke af Mit Asyls sind

Mit Asyl har i en årrække støttet udviste børn og unge mennesker i Kosovo.

Børnene bliver netop ikke ved med at være børn, og fattigdommen i Kosovo er stor.

Nogle af de børn, der har haft psykiske ressourcer til at gennemgå et uddannelsesforløb, har vi valgt at søge økonomisk støtte til og bruge medlemskontingenter på. Vores håb er, at de unge mennesker får et ordentligt voksenliv, til trods for så mange barske oplevelser, de har været udsat for i opvæksten i form af krig og uvished og nød.

Denis på billedet, studerer med Mit Asyls hjælp til sygeplejerske i Bulgarien (sygeplejeuddannelsen i Kosovo lever ikke op til internationale anerkendte standarder). Studiet er gratis for Denis pga hans fine karakterer. Logi og bøger skal betales. 2019 efter 4 års studium bliver Denis færdig med sin uddannelse.

Magbule har i 2 år været på sprogskole i Kosovo, og den var ikke var gratis.

Dalila har i 2 år studeret engelsk sprog og litteratur på universitetet i Kosovo. Også her har Mit Asyl støttet med bøger, computer og transportpenge.

Rijalda, er ikke fra Kosovo. Rijalda og hendes familie blev tvangsudsendt til nabolandet Makedonien efter mange år i Danmark. Rijalda har ikke kunnet bruge de offentlige uddannelsesinstitutioner. I lange perioder har Rijalda været syg. Det har derfor været mere relevant at give Rijalda en computer, som hun kunne bruge til at lære programmering hjemmefra.

 Tak til for økonomisk støtte: Bodil Petersen fonden, SL, Græsrodsfonden, Hotelejer Andreas Harboes fond.