Dagens låge 17.12.2016 – MitAsyls Decemberkalender

Thessaloniki er også andet end flygtninge

I dag lørdag er fridag for os frivillige i Softex-lejren og tid til at se på byen og grækerne, hvor jeg er. Der hænger appelsiner på træerne i gaderne. Lige til at plukke og spise. Grækerne er venlige og imødekommende. Dem jeg har mødt er det også over for flygtningene. Også selvom her er mange flygtninge i landet. Bl.a. lavede kommunen i sommer en indsamlingsdag og bad alle dens borgere bringe undværligt tøj og mad til torvs. Resultatet var bjerge af henholdsvis mad og tøj blev samlet ind på torvet til flygtninge og de fattige.

Det er en fordel at leje sig ind hos en privat, som jeg har gjort. Jeg får en masse at vide om grækernes livsvilkår. Pludselig forstår jeg grækerne ikke var specielt forkælede, da de protesterede så voldsomt imod hævelse af pensionsalderen fra 50 – 67 år. –  Officielt er grækernes folkepension en alderspension. Uofficielt er pensionen en arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp. – Og ikke kun for pensionsmodtageren. Arbejdsløsheden i Grækenland er  høj og der gives kun få måneders understøttelse, hvilket betyder at alderspension ofte skal forsørge en hel familie i tre generationer: pensionisten selv og børn og børnebørn.

Det er de store industrivirksomheders udnyttelse af verdens fattige, der  har gjort mange grækere fattige, og ikke at de fik en tidlig pension. Som i alle andre lande,  har industrivirksomheder lukket deres foretagender ned og fyret medarbejderne for at flytte til lande, hvor de stort set ikke skal udbetale løn, og kan holde de fattige i industrien som slaver, og hvor de ikke behøver at betale skat. – Denne udnyttelsestrafik ses nu også i Grækenland, hvor grækerne engang selv var den billigste arbejdskraft, på nedlagte fabrikker og deres store tomme haller.

Skæbnens ironi, at hallerne igen er blevet fyldt op med fattige, nu af mennesker, der har måttet flygte fra krig og har mistet alt, hvad de ejede. – Og hvem var det lige, der blev rige på de arme mennesker? De store multinationale våbenfabrikanter. Ringen er sluttet.