konventionen beskytter også danskere

Havde konventionerne ikke eksisteret

Var det danske retssystem i 1980’erne sluppet af sted med at stemple en af Danmarks mest hæderspriste og dengang kendt som en af Danmarks mest kritiske dokumentar-journalister, Jens Olav Jersild, for udbredelse af racisme. Eller sagt med andre ord, dømme ham som racist, for at oplyse om og afsløre en racistisk gruppe.

I en tv-udsendelse 1985 ønskede Jersild at informere offentligheden og afdække hvad Grønjakkerne var for en slags gruppe og hvad de stod for. Derfor lod Jersild nogle unge grønjakker udtrykke deres racistiske menneskesyn til den danske offentlighed på TV. Udsendelsen var stærkt kritisk over for grønjakkerne.

Det var forståeligt at Grønjakkerne efterfølgende blev dømt for racisme ved de danske domstole. Men Jens Olaf Jersild og hans chef, der havde afsløret Grønjakkernes racistiske adfærd med det formål at få sat en stopper for Grønjakkerne, blev også dømt skyldige i racisme. Af samtlige danske retsinstanser.

Jens Olav Jersild klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over Danmark. Menneskerettighedsdomstolen underkendte efterfølgende de danske domstole for at have krænket Jens Olavs Jersilds ret til at udøve sit hverv som journalist, da det var åbenlyst, at han ikke selv deler grønjakkernes holdninger.

Fandens moralister – frygter menneskerettighedskonventionerne