Hvad vil I gøre for
menneskeheden fru og hr. minister

De skrækkelige billeder fortsætter

De skrækkelige billeder af flygtninge, der drukner undervejs til Europa fortsætter.  De skrækkelige billeder af mennesker, der mishandles af EU’s grænsepoliti fortsætter. – Og vi bringer også nogle af billederne her og links til artikler om, hvad der foregår.

Billeder af mennesker, der flygtede fra tortur i hjemlandet. Eller fra bomberegnen. En far, der ligger i havet og forsøger at redde sit lille barn fra druknedøden på grænsen til EU, der burde være et sikkert kontinent for mennesker. Mænd klædt nøgne af EU’s-grænsepoliti og frarøvet alt og efterladt i vinterkulden i et ingenmandsland af kynisme uden grænser.

Det er nærmest blevet til en sandhed, fordi det er gentaget ofte nok, at Tyrkiets åbning af sine grænser har ført til flygtninges masse-indvandring til de europæiske lande. Åbenbart nemt at fordøje, omend flygtninge ikke skabes af Tyrkiets åbne grænser, men af diktatorer og krige, der driver millioner af mennesker væk fra Syrien, Irak, Afghanistan og Yemen m.fl. og ind i Tyrkiet og til Europa. Mennesker, der ville have foretrukket at beholde deres hjem, sende deres børn i skole og leve i fred, men ikke fik noget valg! – Og desperat forsøger at redde livet.

Den ”fredhellige” suverænitet.

På facebook ser jeg et opslag fra en mand, der kalder sig fredsaktivist, nogenlunde sådan: hvis bare man (NATO og USA) respekterede landenes suverænitet, så ville alt være klaret internt, og nogle af de muslimer, der yder den største nødhjælp skal ikke hjælpes til at hjælpe, synes han, for de erkender sig til Jihad (hvilket for et stort flertal betyder ”fromhed”) …. Og det fromme består bla. i  at tilsidesætte sig selv og  yde hjælp til nødlidende uden at skulle vinde en fiat eller eksponere sig som godgører i DR.

Jeg får tanken, havde Hitler ikke været så grådig efter landvindinger og kunnet ladet sig nøje med at herske og diktere og  myrde jøder, romaer, homoer, handicappede  i sit eget rige, Tyskland, ville omverdenen så også have ladet sig nøje med at se på i den ”grænsehellige” suverænitets navn? – Ville vi i dag kaste et historisk anerkendende tilbageblik og sige: fint nok, de overlevende formede selv det Tyskland, de gerne vil have og klarede det selv internt….?

I Syrien er den eneste ”suverænt” beskyttede, landets statsoverhoved og diktator præsident Assad, ansvarlig for tortur og mord og fordrivelse især af Syriens kurdere. Men det er ikke Assad, der bekriges, det er Syriens befolkning. Præsident Assad får støtte fra Rusland i den fredhellige suverænitets navn. – Manden burde være sat for en domstol og anklaget for sine ”Forbrydelser mod Menneskeheden” OG! – Længe før syrerne begyndte deres oprør mod præsident Assad i 2011. Der var en god grund til oprøret.

Hvorfor er ”Menneskerettigheder”  ikke suveræne og universelle

Menneskerettighederne er under angreb. Hårdt angreb. Menneskerettigheder er noget, nogen mennesker har og tager som en selvfølge. Men de er ikke en selvfølge. De er menneskeskabte og mange mennesker igennem historien har måttet lade livet, førend de blev skabt. For at få valgret. For de fattiges valgret og et liv uden slavearbejde. For kvinders valgret og ret til selvbestemmelse. For børns ret til beskyttelse af voksne. For at hudfarve ikke skal afgøre et menneskes værd.

Os, der har menneskerettigheder er nødt til at kæmpe for at bevare dem for os. Os der har menneskerettigheder er nødt til at kæmpe for deres udbredelse til mennesker, der ikke har. Mennesker, som bekriges og jages bort fra deres bolig og land. Mennesker som druknes i havene til Europa. Mennesker som tortureres og ydmyges på grænserne med EU’s billigelse.

Ordet ”solidaritet” (med de svagest stillede) synes dødt og borte og ude af ethvert tankesæt i skiftende danske regeringer, også vores nuværende socialdemokratiske, hvor man ellers burde kunne forvente bedre.

Jeg kender ikke løsningen, der skal til for at skabe fred og idyl. Gjorde jeg det, ville jeg nok blive rig, eller med større sandsynlighed slået ihjel. Der er penge i krige og de magtfuldes guldminer skal man ikke røre ved.

Men jeg ved, at flertallet af danskere  har rettigheder nok til at kunne stille politikerne i deres nærområde til ansvar. Både politikere fra partier man stemmer på og ikke stemmer på. Kræve at de tager ansvar for menneskeheden og fortæller hvad, de vil gøre for at hjælpe de arme mennesker i krig og på flugt.

Jeg stemte hverken på statsminister Mette Frederiksen eller minister Matthias Tesfay. Men jeg havde da forhåbninger til en politik, der i højere grad ville sætte menneskers ve og vel i centrum. Det er ikke sket.

Jeg savner, at høre, hvad I vil gøre for menneskeheden fru og hr minister.

Hvad vil I gøre for at udbygge menneskerettighederne? Hvad vil I tage af fredsskabende initiativer? Hvad vil I gøre for at stoppe myrderierne og tortureringen i Euopæisk grænseland. -Af mennesker på flugt fra forfølgelse, krig, fattigdom

Jeres mangel på hjælpeinitiativ er kynisk – Kynisme uden grænser

Med venlig hilsen

Mona Ljungberg
Forkvinde Mit Asyl

Bliv medlem af vores støttekreds
Sammen kan vi gøre noget – som vi ikke kan gøre hver for sig
https://www.mitasyl.dk/bliv-medlem/