En bankoplevelse mere og mindre

En bankoplevelse mere og mindre

For nogle år siden opfandt Danske Bank Mobilepay. Et let og hurtigt betalingssystem, der hurtigt blev udbredt. Privatpersoner har fra starten uden videre kunnet bruge mobilepay uanset, hvor man har sin bankkonto.

For virksomheder og foreninger var det anderledes. For at kunne modtage penge via mobilepay, krævede Danske Bank en konto i Danske Bank. Mobilepay blev vigtigt for en forening som Mitasyl for at kunne være med i konkurrencen om bidragene.

MitAsyl oprettede en foreningskonto i Danske Bank. Hovedformålet var at få adgang til mobilepay så bidragsydere kunne give  penge til børn og unge, der var blevet udvist til Kosovo. Danske bank var meget interesseret i at høre om formål, hvor meget vi forventede at få ind på kontoen og hvor meget vi forventede at overføre til udlandet. Banken begrundede det med, at PET havde givet bankerne påbud om streng kontrol med at de ikke medvirkede til overførsler af penge til terrorister. (nåh ja, men hvis vi overførte penge til terrorister ville vi næppe fortælle det til Banken…..)

Det var slet ikke enkelt at oprette den konto i Danske bank. Lange svartider, krydsforhør og mange papirer. Men det lykkedes.

Et år gik. Måske to. Penge gik af og til ind på kontoen og af og til ud. Vi fik en opringning fra Danske Bank og mail og det virkede meget ”urgent”. Igen ønskede banken oplysninger om, hvor meget vi forventede at få ind af penge og overføre til udlandet, og begrundede det igen med PET-påbud om streng kontrol. Banken havde rigtig meget at spørge om.

Men MitAsyl brugte og bruger Western Union og Paypal til at overføre penge til udlandet og ikke Danske Bank. Så det er en gåde, hvorfor PET skulle bede Danske Bank om oplysninger om MitAsyls bankoverførsler til udlandet (iøvrigt ganske åbne og gennemskuelige) – Vi har desværre heller aldrig haft milliarder eller millioner på kontoen i Danske Bank. Eller i nogen anden bank.  Eller noget der bare ligner millionen. 

Vores Danske Bank konto sluttede, da Danske Bank ændrede betingelser, så Virksomheder og Foreninger ikke længere skal have konto i Danske Bank for at kunne gøre brug af mobilepay. Hermed blev vi løst fra kontoen i Danske Bank og opsagde den.