Hvorfor tager vi kun afstand fra terror der begås i vesten

Problemet er for mig at se, at vi i vesten kun står sammen mod mord og terror, når terrorhandlingerne begås imod os mennesker i Vesten. 

Verden har reageret. Masserne har reageret. Verdens ledere har reageret. Eller i hvert fald vestlige landes ledere og har haft travlt med at vise deres sympati med ofrene og fordømmelse af forbryderne, såkaldte “hellige krigere”, der dræbte og sårede de mange uskyldige børn og unge i Manchester, og nu i London. 

Jeg ved ikke hvorfor lige ved Manchester-overfaldene og ikke før? Men under min betragtning af det store sammenhold, der spontant opstår på tværs af grænser og alverdens skel efter sådanne ugerninger, opstår hos mig en undren mig over, så få jeg hører fordømme daglige mord på uskyldige børn og unge i Syrien og andre steder i verden begået af vestens lande og Rusland. Russiske soldater bomber. Amerikanske soldater bomber. NATO-landenes soldater bomber. Danmarks soldater bomber. Vi kalder dem for soldater, men de er jo krigere, når de bomber.  Uskyldige børn og unge i Syrien dræbes af NATO-landenes og Ruslands krigsmaskineri i Syrien. Så vidt jeg er orienteret dræbes færre af ISIS end af dem, der siger, de bekriger ISIS. Men hvorfor reagerer masserne i Vesten ikke?

Børn og unge og gamle dræbes i Afghanistan af Vestens og Ruslands krigshandlinger.  Men ikke i Yemen, der er det Saudi Arabiens soldater, krigere, der dræber uskyldige børn og unge i Yemen. Ikke desto mindre har Vestens lande brug for krigen. – Også denne krig. Præsident Trumph har lige været i Saudi og indgået aftale om våbensalg til Saudi. Der var ingen afstandtagen fra Saudikrigernes mange mord i Yemen. Jeg husker ikke, at have hørt nogen vestlige ledere tage afstand fra bekrigelsen af de stakkels børn og deres forældre i Yemen. Jeg mindes, at Danmark for et par år siden sendte kronprinseparret med i en udenrigsdelegation til Saudi for at fremme danske kontrakter. Men ikke nogen masser, der krævede stop for handelskontrakter med et land, der i den grad spreder død og ødelæggelse i andres og egen befolkning.

Deres ”vestens statsmagter” krige i mellemøsten retfærdiggør ikke mellemøstlige krigeres angreb på børn og unge eller for den sags skyld nogen andre i Europa. Det er ikke mit ærinde at retfærdiggøre nogens myrderier. Men sagen er, at mordene i Manchester heller ikke retfærdiggør mord på børn og unge og voksne uskyldige i mellemøsten, og dermed heller ikke en optrapning heraf.  Men det er de vestlige statslederes reaktion ”optrapning af bombardemeterne og flere våben”. Det virkede nærmest som om, drabene i Manchester kom belejligt til at skabe en anledning til optrapning! Igen!  

Og våbnene skal jo bruges. En stor del af vestens velfærd bygger vel på våbenomsætning. Våbenfabrikkerne giver arbejde og løn til folk, der stemmer på ledere, der lover vækst og arbejde. Våbenfabrikkerne giver overskud til aktionærer. Større pension til mangt en pensionsopsparer. Umådelig rigdom til nogen og magt. Men de våben, der giver så megen rigdom i vesten, slår altså også en masse mennesker ihjel. I mellemøsten! I Afrika! Asien! – Og nu er der så nogle krigere – flere og flere – der vender vestens angreb som en boomerang imod os civile her i vesten.

Og pludselig står vi sammen på tværs af grænser og religiøse og politiske og nationale forskelligheder og civile og statsledere i Vesten. Masserne! Problemet er for mig at se, at masserne i vesten kun står sammen mod mord og krig, når krigshandlingerne begås imod os mennesker her! I vesten. Jeg tror ikke på, at terroren mod vesten stopper, førend vi begynder at tillægge menneskeliv udenfor vores egne vestlige kredse ligeså stort værd og kræve stop for myrderierne af dem.