Mit Asyls arbejde i Kosovo

Feltarbejde og politisk aktivitet

Mit Asyl’s bestyrelse og medlemmer har gjort vores bedst mulige for at være der for de tvangsudsendte børnefamilier i de ti år, der er gået, siden de blev udvist. Det første halve års tid efter udvisningen, lagde vi først og fremmest kræfter i at finde og opsøge alle familierne, og hjemme i Danmark oplyse om deres kår. Vi rendte  myndigheder, politikere og medier på dørene med krav om at hente familierne tilbage til Danmark, tage ansvar og yde husly og mad til børnefamilier, der sov i ruiner og sultede.

Familierne blev ikke hentet tilbage til Danmark, men det lykkedes at gennemtrumfe, at alle tvangsudviste familier blev bevilget genetablering (opbygning af to værelser, køkken og bad), hjælp til job, og udvidet kosttilskud i nødhjælp fra Danmark og PTSD-lidende fik medicin og psykiatertilsyn i to år.

Økonomisk støtte og genopbygning af børnenes krop og sjæl 

Mit Asyls hjælp var i de første år også økonomisk: enkeltbeløb til medicin, lægehjælp, mad, tøj, el, vand.  Vi har tillige  lavet sociale og rekreative arrangementer i form af ferieophold, besøg og heldags- og weekendudflugter for børnene og hjælp til traumebearbejdning.

Hjælp til uddannelse og selvhjælp

Vi har og tænkt frem, at de tvangsudsendte børn i voksenalderen er bedst tjent med en hjælp, der gør dem i stand til at klare sig selv. Derfor har vi tænkt uddannelse og har støttet og støtter i det omfang, vi har penge og ressourcer.

Research af hvad der var fejet ind under tæppet og Juridisk bistand

Endelig har vi gennemgået alle de tvangsudsendte familiers sag om asyl og opholdstilladelse i Danmark. Hvordan det kunne gå til at en så ond beslutning om udvisning blev lovliggjort. I nogle sager, har der været en læge ind over, der samarbejdede med ministeriet om udvisning. Han afgav erklæringer med falske oplysninger om, at patienterne var raske. Ministeriet undrede sig aldrig, og har aldrig indklaget lægen, da Mit Asyl fik medhold i Patientklagenævnet (noget af en bedrift), i vores klager over lægen afgav urigtige oplysninger. Det lykkedes os at forhindre en tvangsudsendelse af en anden familie, som samme læge havde afgivet urigtige lægeoplysninger om. Også i denne sag havde vi fået medhold i Patientklagenævnet.