Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2014

revisor_2

 

[row][column size=’col-md-8′ ]

Indtægter
Overført fra 2013  kr.   12.029,42
kontingenter og støttebidrag  kr.   22.900,00
Bidrag fra Fonde  kr.   27.000,00
Syltetøjssalg  kr.      2.030,00
 kr.   63.959,42

 

Udgifter
Sagsarbejde asylsager  kr. 17.178,69
(tlf., porto, papir, møder, Arkivplads o.l)
Oplysnings udgifter (web og tryk)  kr.    6.540,18
Unge vokset op i asylsystemet  kr. 11.426,86
(Kultur og samfund aktiviteter)
Venskabsgave Din Nødhjælp  kr.       500,00
(hekseanklagede børn i Nigeria redning)
udviste Balkanunge  kr.    2.776,46
Forskningsudgifter (Asylpraksis)  kr.    4.367,92
Drift  kr.    7.181,22
(Internetudg, hardware, el, kontingent)
Udgifter i alt  kr. 49.971,33

 

Indtægter i alt  kr.   63.959,42
minus udgifter  kr.  -49.971,33
Overført til 2015  kr.   13.988,09

[/column][column size=’col-md-4′ ]

Tak til Fonde:
Gerda Laustsens Fond
SL – Socialpædagogernes Landsforbund
Græsrodsfonden
1. maj fonden
Gerda og Otto Bings mindelegat
Tak til alle private bidragsydere

[/column][/row]

 I printbar PDF her