Frivillige søges til nyt frivillig flygtninge-corona-projekt

Frivillige søges til nyt frivillig flygtninge-corona-projekt

Det er ikke altid nemt at sætte sig ind i andres livsvilkår. Derfor arbejder vi på et nyt projekt, hvor du kan komme og få lov til at lege/simulere flygtning under så naturtro forhold som muligt på Christiansborg slotsplads.

– ”hoppe i bådene”, som Matthias Tesfaye så frejdigt kalder det
(Nej gas, selvfølgelig beder vi ikke nogen om at udsætte sig for livsfare og hoppe i kanalen udfor borgen)

Vi søger donation af:

– små telte og papstykker til at sætte op/lægge til frivillige flygtninge på Christiansborg slotsplads
– Hegn til at sætte rundt om teltene/papstykkerne

For at gøre det hele så naturtro som muligt, søger vi ikke donation af:

– toiletter, (det er der ikke i lejrene)
– læger og medicin til behandling af de syge. (Er der heller ikke lejrene)
– Rindende vand. (Er der heller ikke i lejrene)

Men Derudover søger vi til at afprøve livet som flygtning i nærområderne

– En masse frivillige corona-smittede og raske til at kæmpe om teltene/papunderlag
– Nogle frivillige rockertyper med kæppe til at at holde de frivillige flygtninge bag hegnet.

– et par barmhjertige samaritanere til at smutte forbi med lidt hvidt brød, drikkevand, madrester (endelig ikke for meget, for det er der heller ikke i lejrene)

Føler du dig tiltrukket og interesseret i at donere eller deltage i projekt ”frivillig” flygtning

Meld dig venligst til

Mona Ljungberg

Email: post@mitasyl.dk

Så sætter vi dig på ventelisten 🙂

Nb: Danmark har sendt overvågningskameraer til Tyrkiets grænse mod Syrien. Syriens krigsofre er nu nødt til at betale menneskesmuglere for at komme i sikkerhed på den anden side af grænsen.

Læs mere på Danwatch.dk

Endelig et halmstrå at hænge sin hat på :)

En besked tikker ind fra Denis 🙂

Imens jeg sidder og læser de daglige beskeder fra Bosnien om overfald og tortur af flygtninge, –  tikker en besked ind fra Denis og giver mig et lille frirum fra al elendigheden. Et lille halmstrå at hænge sin hat på.  – Og alle anstrengelser får igen mening. 

Denis har oplevet krig i sin tidlige barndom, flugt og år i danske asylcentre og udvisning til Kosovo og en opvækst med megen sult og nød og har for nylig været til sin sidste eksamen og har bestået. Han sender link til sin sygeplejeautorisation.


Denis har kunnet gennemføre sin sygeplejeuddannelse og kan fremover klare sig og hjælpe andre grundet støttebidrag til  fra MitAsyls medlemmer og Støttekreds

Nogle af jer, der har været medlem af Mit Asyl og Støttekredsen gennem mange år, vil huske børnefamilier, der blev udvist til Kosovo i 2006. Næsten alle de udviste familier tilhørte et etnisk mindretal og var flygtet/fordrevet under krigen 1998/1999. De kom til Danmark og blev afvist asyl og kunne ikke tage tilbage grundet situationen i Kosovo. Så boede de  i danske asylcentre i årevis og blev så sendt tilbage til Kosovo efteråret 2006 uanset situationen.

Vores Støttekreds havde fulgt familierne under årene i Danmark. Med udstillinger af billeder og breve fra alle børn (alle nationaliteter) i alle de danske asylcentre 2005 skabte vi mediernes bevågenhed – og folkets! – Bevågenhed om flygtningebørns fangelejrliv i de danske asylcentre.

Daværende regeringsflertal: Venstre med daværende Statsminister Anders Fogh og daværende indvandrerminister Rikke Hvilshøj for bordenden sammen med  Dansk folkeparti og Konservative besluttede ikke at forbedre vilkårene for flygtningebørn i asylcentrene.

Børnefamilier fra Kosovo blev kollektivt udvist: til sult, manglende tag over hovedet. Til alvorlig nød.

I Støttekredsen til flygtninge i Fare, som Mit Asyl er, vægtede vi at gøre en særlig indsats for de udviste Kosovo-børn. Medlemmer og fonde gav bidrag, så vi flere år i træk kunne tage børnene på rekreation/ferieophold ved havet og pause fra bekymringerne. Vi bidrog også med tøj og medicin og skolehjælp.

Nogle af jer vil kunne huske, at vi støttede nogle af de udviste børn med penge til skolekurser, bøger og transport til skole og enkelte med betaling til voksenuddannelse på universitetet

Det har  ligget os i bestyrelsen stærkt  på sinde, at de udviste børn fik mulighed for at komme i skole og at uddanne sig.

For de fleste af de udviste Kosovo-børn har det været umuligt at få en decideret uddannelse. Børnene havde som asylsøgere i Danmark, lovbestemt,  haft meget begrænset adgang til undervisningstilbud. Børnekonventioner er et formalia, som Danmark har underskrevet, men ikke overholder.

Uden skolegang, havde de udviste børn i sagens natur ingen bevis for deres skolegang og beståede klassetrin. Uden bevis for skolegang kunne børnene ikke starte i en alderssvarende klasse i Kosovo (sådan er reglerne i Kosovo). 

– Sproget i Kosovo var for mange af de udviste børn også et problem. Det officielle sprog i Kosovo havde skiftet fra serbisk til albansk (ligeså forskelligt som dansk og albansk), mens børnene boede i Danmark.

Tak til alle, der har bidraget gennem årene

Drengen Denis var ved udvisningen til Kosovo endnu så ung, så han kunne nå at komme med i en skoleklasse fra start og gennemføre sin folkeskole og siden Gymnasium.

Pga sin flid og dygtighed fik Denis adgang til gratis sygeplejeuddannelse på universitetshospitalet i Sofia, Bulgarien, – men laaaangt væk fra Kosovo og mor og far og familien. Og der skulle betales for ophold i Sofia.

I de sidste 4 -5 år har vi med hjælp fra støttemedlemmer og fonde betalt udgifterne til  Denis ophold i Bulgarien og bidraget til skolebøger og opmuntringer… ikke alle støtter har holdt i alle årene, nogle har, nogle er kommet til,  14 år er lang tid (familierne blev udvist i 2006). Men med fælles hjælp…..

Denis storesøster

Til orientering: Denis storesøster Dalila, havde som en af de få udviste børn gået i dansk skole under sit ophold i de danske asylcentre. Også Dalila klarede sig med fine karakterer i Kosovo, om end det sprogligt var hårdt. Med økonomisk støtte fra vores støttekreds og fonde, studerede Dalila nogle år engelsk filologi på universitetet i Prizren, Kosovo.

Dalila klarede sine studier i flere år, men blev udsat for et færdselsuheld og fik smadret sit ansigt. Det gik i sagens natur ud over studierne.

Dalila er siden blevet hel og fin igen. Har giftet sig med en amerikaner, og bor nu i USA sammen med sin mand. Engelsk-kundskaberne var i orden og Dalila og mand har begge job og klarer sig.

Lidt opfriskning til nye og gamle medlemmer om de udviste Kosovobørn

Vores Støttekreds havde fulgt familierne under årene i Danmark.

Daværende minister vedr. indvandring, Rikke Hvilshøj, fik til opgave af daværende statsminister Anders Fogh, at løse problemet med den megen røre, vi havde skabt omkring asylbørnene. Rikke Hvilshøj valgte at løse problemet med iværkssættelse af udvisninger til  Kosovo.

Da tvangsudsendelserne begyndte at finde sted, tog undertegnede (jeg Mona Ljungberg) omgående til Kosovo og rundt i landet og fandt mange af de udviste familier. Jeg fandt forældre og børn, der sultede og uden tag over hoved.  Nogle af forældrene så svært traumatiserede, at de ikke kunne tage vare på sig selv eller deres børn. Forholdene var ubeskrivelige. Alle børnene led af traumer både pga krig og Danmarks behandling af dem og deres forældre.

Uafhængigt af Støttekredsen var også en journalist og en fotograf fra TV2 taget til Kosovo og udarbejdede en dokumentar om to af de udviste familier. Dokumentaren blev set. Dokumentaren skabte debat. Dokumentaren skabte ekstraordinært folketingsmøde med det ene punkt på dagsordenen: ”De udviste Kosovo-børn og deres forældre” – og blev transmiteret direkte i tv.

Daværende Minister Rikke Hvilshøj forklarede fra Folketingets Talerstol, at forholdene i Kosovo var værre end hun som minister havde været orienteret om. Daværende chef for UNHCR i Kosovo, UNMIK, danskeren Søren Jessen Petersen og menneskerettighedsforkæmper, havde ellers kraftigt advaret mod tilbagesendelser til Kosovo, især af etniske minoriteter.

Undskyldningen fra Rikke Hvilshøj fra Folketingets Talerstol, medførte ikke, at de udviste børnefamilier blev hentet tilbage til Danmark (hvilket vi i Støttekredsen til børnene og deres familier forlangte) – men dog bevirkede det,  at daværende regering bevilgede genopbygning af de udviste familiers huse, madtilskud og lægehjælp fra Danmark i 3 år  – Denne bevilling blev efterfølgende administreret igennem Dansk Flygtningehjælp.

I Støttekredsen til flygtninge i Fare, som Mit Asyl er, vægtede vi at gøre en særlig indsats for de udsendte børn. Medlemmer og fonde gav bidrag, så vi flere år i træk kunne tage børnene på rekreation/ferieophold ved havet i nabolandet Montenegro og væk fra bekymringerne. Vi bidrog tillige med penge til tøj og medicin og lægebesøg og skolehjælp.

Børn af andre nationaliteter, der stadig var tilbage i asylcentrene

Børnefamilier fra Irak, Iran, Afghanistan og Somalia sad tilbage i asylcentrene indstillet til udvisning, da det fra danske myndigheder lød, at der nu var fred og ingen fare i de pågældende lande.  Imens rasede krigen i Irak og Somalia og i Iran blev mennesker tortureret og hængt for ulydighed imod det iranske præsteregime. Eller bare de var mistænkt for ulydighed. (Det bliver de sådan set stadig). 

Børnefamilierne sad fast i asylcentrene 8 – 10 år, da det var umuligt at tvangsudvise dem enten grundet fortsat krig eller fordi deres stater ikke ville lukke dem ind.

Mange af de afviste irakere i de danske asylcentre,  tilhører en etnisk kristen minoritet. I 2008 indstillede FN igen til at give asyl til de kristne minoriteter fra Irak også på grundlag af en BBC-dokumentar. Familierne fik asyl i årene 2008 – 2010.

Indstillingen omfattede selvfølgelig også voksne uden børn.

Internationale domstole og organers påvirkning af Danmark

I 2011 afgjorde den Europæiske Menneskettighedsdomstol, at ingen mennesker måtte udvises til Somalia grundet faren for deres liv (det var en sag rejst af en engelsk advokat, og dommen fik præsedens for alle somaliere med ophold i Europa).  Somalierne i de danske asylcentre fik her efter asyl.

Afghanske flygtninge har det været mere vanskeligt at hjælpe. Især enlige kvinder var/er dårligt stillede i og med at kvinder ikke nyder retlig beskyttelse i Afghanistan og som flygtninge heller ikke i Danmark. Kvinder forfulgt på grund af deres køn får så godt som altid afslag på asyl i Danmark.

I 2007 indførte daværende minister Rikke Hvilshøj en procedure på baggrund af Støttekredsens vedvarende  klager og henvendelser til internationale organer (FN, EU, Menneskerettighedsdomstolen) en procedure, der tillod særligt udsatte afghanske kvinder humanitært ophold i Danmark. (Humanitært ophold gives på grundlag af sygdom, og flygtningene er rettighedsmæssigt ringere stillet end flygtninge med asyl).

Minister Rikke Hvilshøj trak sig efter vedvarende kritik fra sin ministerpost i november 2007. Officielt pga hun havde fundet et andet job. Men ingen græd, da hun forlod ministerposten.

Birthe Rønn Hornbech blev efterfølgende minister og kunne ikke give asyl, men sørgede i det mindste for at børnefamilierne i asylcentrene fik ordentlige boforhold og børnene adgang til fuld undervisning på lige fod med danske børn.

Mange af børnene fik jo så med hjælp fra udefrakommende instanser asyl i en senere ombæring.

Vi er stadig i kontakt med mange af de nu voksne børn i Danmark. Mange af børnene klarer sig godt, ser man på uddannelse og job. Mange har faktisk også formået at bruge årene i asylcentrene til noget positivt. De fostår, at livet ikke altid er så enkelt for andre som det kan se ud.

Og udviste Denis kommer også til at klare sig. Denis kan få job overalt og  med sin uddannelse  hjælpe syge mennesker.

Sammen kan vi gøre noget,
som vi ikke kan gøre hver for sig

Mange hilsner
Mona, Samir, Helin og Ayub

Breaking – Breaking: Somaliere elsker at komme i respirator

Breaking – Breaking – Breaking: Somaliere elsker at komme i respirator

Det er skideskægt stønner Ahmed ud gennem sidebenene og ruller med øjnene, – at ligge her med 40 i feber og have ondt i hele kroppen og med en slange ind i halsen  og være tæt på et hjertestop!!!!

Skal man tro Århus stiften, Pia Kjærsgaard, Messersmidt, Mette Thiesen (NB) og Lars Aslan (S) (hvilket fornemt selskab i racismeklubben)  – er somaliere vilde efter at blive smittet med Covid19 og komme på intensiv og i respirator, så de selv kan slippe for at trække vejret.

Det er somaliernes skyld at covid19 virus spredes, siger  racismeklubben. Hverken slagteriarbejdernes i Ringsted (med mindre der er nogle somaliere imellem), eller skituristerne, der kom hjem fra Norge og Østrig, Frankrig, Italien med smitte (for der var ingen med somalisk baggrund iblandt skiturist-smittede)

Desværre er racismen i Danmark ikke tæt på et kollaps.

Forskellen på etniske somaliere, europæere og østens vise folk – er nemlig hudfarven  

Desværre hersker fortsat den “primitive tankegang” blandt en hvid elite om at sorte/brune er “primitive” m.m.
Målet helliger midlet: denne elite hævder sig ved at nedgøre mennesker, der skiller sig ud pga hudfarve.
Det er derfor de er blevet elite. Det er Racisme-kortet, der gør dem til elite
For man kan altid spille på frustrerede menneskers trang til at skælde ud og protestere  og finde en syndebuk for livets fortrædeligheder
Det letter så dejligt at skælde ud på nogen

Jamen jamen – jeg kan da ikke komme udenom kulturforskelle

Nej, det kan jeg ikke.

Der er forskel i kulturen i København og i Viborg og i Sønderjylland og i et lillebitte ø-samfund

Der er forskel i kulturen i et slagteri og på advokatkontoret og på Christiansborg og hos cheferne bag skrivebordet

De sidste, cheferne, juristerne, eliten kan gå i hi for Covid19 – og sidde hjemme bag en computerskærm.

Det kan slagteriarbejderen og buschaufføren og plejehjemsassistenten og rengøringsasssistenten ikke.

Indvandrere/flygtninge og efterkommere er ofte ansat i de mest udsatte job.

Der hvor man i særlig høj grad udsættes for smitte

De kan ikke tage hjem til villaen eller noget der bare ligner – men bor i en kommunalt anvist lejlighed, der ikke giver plads til at opfylde afstandskrav

Så jo der er langt større smitterisiko også blandt etniske somaliere

Der er langt større smitterisiko for alle der arbejder på gulvet og i busser i service-erhvervene. Og sundhedserhvervene ikke at forglemme.

Vi skal sætte ord på – hvem der er de mest udsatte lyder det fra racisme-klubben og eliten på Christiansborg

Det ville klæde dem at have samme iver efter at sætte ord på racismen i Danmark

Racismeklubben fornægter at racismen eksisterer.

Og det er de nødt til – for uden racisme ville de miste deres livsgrundlag og elite-status på Christiansborg
Racisme er deres levebrød

Læs også gerne Ræsons artikel

https://www.raeson.dk/2020/professor-morten-sodemann-indvandreres-kultur-er-ikke-skyld-i-ny-smitte-det-er-ulighed-i-adgangen-til-sundhed-til-gengaeld/?fbclid=IwAR0bo-ovMSMP2Fl3giI3WXXNoO7pWXH–07OFmO_lUHTzcdOP9tM8b9KE-0

 

Her kan man se nogle af de folk med somalisk baggrund, som er hovedansvarlige for den voldsomme smittespredning i Danmark i de seneste tid. Alle de andre? De har intet med smittespredningen at gøre. De nyder bare det gode vejr. (Opslag på fb fra Omer Alptekin Yurdal,)

 

Tortur breder sig i Europa som en ond virus

Sommeren er over os – og sommerferien for mange slut 
Der er Corona i luften og kræver vores opmærksomhed – 
Imens breder tortur sig i Europa som en ond virus

Den engelske avis The Guardian kunne 15, juni 2020 afsløre, at EU skjuler systematisk tortur mod migranter og flygtninge i Kroatien. Skandale om Kroatiens misbrug af EU-midler blev undgået med hjælp fra Embedsfolk i EU-kommisionen

Artiklen 15. juni 2020 indgår i en længere artikelserie om systematisk tortur mod migranter og flygtninge i kroatien –  og er lidt indforstået.

Så her i nedenstående et kort resume og lidt baggrundsinfo

Link til artikel i Guardian, engelsk : klik her og  dansk oversættelse af hele artiklen. Klik her

Resume:

Humanitære organisationer og menneskerettighedsorganisationer (her under Mit Asyl) og private menneskerettighedsforkæmpere har igennem flere år dokumenteret at Kroatien udøver systematisk tortur mod flygtninge og migranter, der forsøger at komme ind i EU via grænsen fra Bosnien til Kroatien.  Kroatien blev medlem af EU i 2013

I 2018 fik Kroatien 6,7 millioner Euro i ekstra-tilskud fra EU. Tilskuddet skulle anvendes til oprettelse af en vejlednings- og overvågningsprocedure af kroatisk politi, for at sikre at politiets grænsekontrol udføres i overensstemmelse med EUs regelsæt om menneskers grundlæggende rettigheder og EUs asyllovgivning.

Tortur mod flygtninge og migranter er hverken en del af EU’s officielle regelsæt eller asyllovgivning. men lovgivning er et – praksis noget andet.

Den kroatiske regering modtog ekstra-tilskuddet, men har altså ikke brugt pengene til at vejlede eller uddanne sit politi til at overholde menneskerettighederne og overholde forbuddet mod anvendelse af tortur

Den 22. september 2019 offentliggjorde EU-kommissionen alligevel en rapport om Kroatien og meddelte at Kroatien opfylder betingelserne (retssikkerhed m.m)  for også at blive medlem af Schengen (en form for guldmedlemskab af EU)

Januar 2020 forespurgte det irske EU-parlamentsmedlem Clare Daly EU-kommisionens embedsmænd om redegørelse for EU-tilskuddets anvendelse, da de jo åbenlyst ikke er blevet brugt til at sikre human behandling af flygtninge og migranter.

Kommissionens embedsfolk valgte at føre det irske parlamentsmedlem bag lystet. Interne e-mails mellem EU-kommissionens embedsmænd, som the Guardian har fået indsigt i, viser at embedsmændene mente, det ville blive en kæmpeskandale, hvis der kom frem i lyset og for EU-Parlamentet, at Kroatien ikke har brugt pengene til formålet: nemlig overvågning og oplæring af kroatisk politi til at udøve grænsekontrol uden at udøve tortur.

Istedet valgte EU-kommissionens embedsfolk at give det kroatiske ministerium en hjælpende hånd med at udfærdige en misinformerende rapport, idet Kroatien ikke selv kunne finde ud af det.

Keine Hexerei – nur Behendigkeit
(ingen hekseri – kun smidighed)

 • Skandalen over dem alle lever fortsat i stilhed: nemlig, at Kroatien kan være medlem af EU på trods af systematisk tortur mod migranter og flygtninge og politiracisme og overgreb mod mennesker med mørk hudfarve og lovligt ophold i Kroatien.

EU og Kroatien

 • Kroatien blev medlem af EU i 2013
 • Når et land bliver optaget i EU, er det første medlemsstadium.  Shengen-fællesskabet er et næste trin af medlemsstadiet. Groft skitseret kan sammenlignes med et sølv- og guldmedlemsskab af EU.
 • Kroatien er ikke medlem af Schengen-fællesskabet, men søger om at blive optaget.

 

Schengen-fællesskabet og reglerne for at blive optaget i fællesskabet

Schengen-fællesskabet er et EU-initiativ fra 1995. En aftale indgået mellem en række EU-lande og enkelte ikke EU-lande (Norge, Schweiz, Lichtenstein og Island)

Schengen-fællesskabet er de Rige og magtfulde landes klub så at sige og giver alle borgere, som bor i et Shengen-land ret til at bo og arbejde frit i alle Schengen medlems-landene, tilsammen kaldes de for Schengen-området.

For at blive medlem af Schengen, skal ansøgerlandet opfylde en række betingelser,

Et land som Kroatien, der grænser op til et ikke-EU-land, i dette tilfælde Bosnien, skal bevogte sine ydre grænser mod Bosnien og hindre at ikke EU-borgere uden opholds- og arbejdstilladelse eller gyldigt pas rejser ind over den kroatiske grænse og dermed ind i EU-område.

Bevogtning af grænsen skal foregå i overensstemmelse med EUs regler om ordentlighed og  humanitet og EUs asyllovgivning. Men i praksis udøves tortur mod flygtninge og migranter med EU-tilskud hertil. 

Mange tusind migranter og flygtninge opholder sig I Bosnien og hver dag kommer nye til. Migranter og flygtninge forsøger hver dag at komme ud af Bosnien og ind i EU langs den kroatiske grænse

Der er et paradoks indbygget i EUs grænseregler om humanitet. Netop manglende støtte til lande som Bosnien, Grækenland, Italien, som alle er EUs ydre grænselande til de lande som flygtningene kommer fra, manglende vilje til at tage part i modtagelsen af flygtninge fra lande, der ligger længere inde i EU, bl.a Danmark, udgør en rollemodel for inhumanitet.

Den der er bedst til at fralægge sig ansvar…..

 

 

Link til the Guardians artikel her
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/15/eu-covered-up-croatias-failure-to-protect-migrants-from-border-brutality?CMP=share_btn_link

Link til dansk oversættelse af the Guardians artikel her
https://mitasyl.dk/pdf/2020_06_Guardian_EUkommission_skjuler_misbrug_dansk.pdf

Link til EU-kommissionens pressemeddelelse her om, at Kroatien opfylder betingelserne for at blive optaget i Schengen
https://ec.europa.eu/denmark/news/schengen-191022_da

 

Derfor er denne mand så farlig.

Derfor er denne mand så farlig for menneskeheden

Manden med den blide stemme, har et af Danmarks højeste embeder og taler længe i P1-morgen, mandag morgen den 29. juni 2020.

Jeg vågner til den blide stemme, der igennem radioen fortæller fake news, eller sagt på gammeldags dansk, spreder falsk propaganda i radioen om Danmark som “Duks”, når det gælder menneskerettigheder og et sikkert asylsystem og begrunder det med en dommer for bordenden af flygtningenævnet.

Manden med den blide stemme er minister for flygtningeområdet og hedder  Mathias Tesfaye.  Ordene, der kommer ud af munden på ham lyder saglige, når han står der og fortæller om dukse-Danmark og den nye sikkerhed i Syriens hovedstad Damaskus.

– og derfor er denne mand så farlig. – Farlig for de Menneskerettigheder som danskere og europæere har bygget op i årene efter 2. verdenskrig for at beskytte mennesker mod statslige overgreb og forfølgelse. – Farlig for mennesker på flugt, der mangler en eneste lille plet på jorden at kunne opholde sig i.  – Farlig for  mennesker, der har søgt beskyttelse i Danmark grundet livsfaren i deres hjemland. Dermed farlig for menneskeheden.

Danmark har begået en rapport 

Danmark har begået en rapport. Sin helt egen rapport, der i modsætning til rapporter fra velrenommerede menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch m. fl. herunder danske Syrien-eksperter samt i modsætning til observatører fra FN konkluderer at det er sikkert at opholde sig i Damaskus i Syrien under præsident Assads regime.

Hvor har vi set sådan en dansk selvstændig rapport før?

Ah for nogle år siden (2014) begik Danmark sin helt egen rapport om Eritrea. Eritrea-sagen nåede til ombudsmanden, FN og kom i mediernes søgelys. I denne rapport, nåede den danske regerings udsendinge frem til (og i modstrid med realiteterne  i Eritrea), at det var helt sikkert for Eritreerne at blive i Eritrea og at afslå asyl til mennesker på flugt fra Eritrea. Et Eritrea med tilfældige arrestationer, tortur, arrestanters fosvindinger. Af en eller anden grund kunne den danske stats delegater ikke få øje på disse overgreb.  Nøjagtigt som vi ser nu i Syrien under præsident Assad.  

Faren i Syriens Damaskus er i stigning

 • Det er livsfarligt at opholde sig i Damaskus og være modstander af Præsident Assads regime
 • Det er livsfarligt at opholde sig i Damaskus og blive mistænkt for at være modstander af Præsident Assads regime
 • Der skal ikke så meget til at blive mistænkt for at være modstander af Assad. Det kan være en nabo eller chef, der bliver sur på dig og anmelder dig, så er du tabt.

I Syriens hovedstad, Damaskus, er et oprør igang. – Et oprør imod præsident Assad. – Krigen i Syrien startede med et oprør i 2011 mod præsident  Assad. Et oprør, som ikke afskaffede præsidenten. Oprørerne blev slået ned. Assad-loyale er blevet i Damaskus. Stormagter, som USA, Rusland, Israel, Tyrkiet og våbenfabrikanter og ekstremister som IS har siden brugt hele Syrien som krigsskueplads og sendt gu ve hvor mange millioner syrere på flugt.  En krig som ikke er slut endnu. De tilbageværende Assad-loyale er ikke længere loyale. De er i oprør i Damaskus gader.

Det er vanvid at bede nogle mennesker om at tage tilbage til Syrien. Vanvid ikke at stoppe enhver der har sit liv kært, eller drømmer om en tilbagevenden til det tabte fædreland. 

Tesfaye forsøger at tvinge syriske flygtninge tilbage. 

En sidebemærkning: I Danmark er man så ivrig så man betaler en mand 200.000 kr for at være rejst ud til Syrien og bringe sin hustru og børn med. Med til historien hører, at manden tog tilbage til Syrien med tilskud fra Danmark og trak sin kone med for her efter  at dræbe hende og deres fælles lille søn. 

Det danske Asyl-system er pilråddent!

I Danmark har vi et Flygtningenævn, som “burde” være en garant for asylsøgeres Retssikkerhed.

Men! for de fleste asylsøgere er deres asylsag afgjort i det øjeblik de møder den første tolk til første afhøring hos politiet.  Mange af politiets tolke har sprogvanskeligheder. Vanskeligheder med asylsøgerens sprog. Vanskeligheder med det danske sprog. Der digtes, og skrives og omskrives til, hvad tolken mener, asylsøgeren har sagt. Det er også politiets tolke, der bruges under afhøringen i næste instans, Udlændingestyrelsen, og hvor har jeg hørt mange gange fra en tolk, når jeg har været bisidder “det gør ikke så meget, at det hele ikke er så nøjagtigt refereret” – Men det er lige nøjagtigt, hvad det gør. –

For det er asylsøgeren, der senere bliver dømt som utroværdig, når han/hun senere forklarer som tidligere, for det er jo ikke helt den forklaring, der står i referater fra tidligere afhøringer, og asylsøgeren har jo selv godkendt indholdet. I god tro. – Og jo vist er der også asylsøgere, der ikke kan huske nøjagtige datoer for alt og om det var før eller efter den ene eller den anden bombe eller den 2. eller 3. dag de blev udsat for tortur, når ens liv har bestået af krig og tortur og flugten tager flere år og er et ligeså stort helvede på jord som forfølgelserne i hjemlandet. Man hæfter sig ikke i datoer og klokkeslet i den situation. Man hæfter sig i at få det overstået.

Hvad angår flygtningenævnets uafhængighed og den neutrale dommer for enden af bordet og Europas bedste asylretssystem: Det er FAKE FAKE FAKE OG GENOPLIVNING AF GAMMEL FALSK PROPAGANDA, Tesfaye har taget i brug.

Dommeren for bordenden skal rette sig efter de danske love. Det er det en dommer gør. En dommer giver afslag, hvis loven foreskriver et afslag.

Er du sexhandlet kvinde fra Nigeria, kan du være 99,9999 % sikker på afslag. Også selvom bagmændene står i Nigeria og venter på at sælge dig igen, når du returnerer eller tvangsreturneres til Nigeria fra Danmark.

Er du en lille pige fra Nigeria, der uden tvivl vil blive udsat for omskæring, og med en mor ude af stand til at beskytte, uanset hun er imod omskæring, så tager Flygtningenævnet overhovedet ikke stilling, men henviser til din mors sag. Og din mor kan ikke få asyl, da hun “kun” er forfulgt grundet sit køn og religion og på flugt fra sin ægtefælle.

Og skal jeg da lige hilse og sige: også i Flygtningenævnet er der tolkeproblemer. Tit anvendes tolke, der er inkompetente i asylsøgerens sprog. Utilstrækkelig og inkompetent tolkebistand er en integreret del af det danske asylsystem.

Politik, Magt, Holdninger

Politik i dag synes ikke at være et spørgsmål om magt for at gennemføre sine holdninger, men om magt for magtens skyld.

Imens Statsminister Mette Frederiksen prædiker solidaritet med samfundets svageste (i disse corona-tider alvorligt syge og gamle) – tilgodeser Tesfaye svinehundene og prædiker det modsatte og propaganderer for udsendelse af nogle af verdens mest udsatte borgere, og gerne med en løgn, så beskeden glider lettere ned, hos dem der  helst ikke vil være en svinehund, men dog ønsker flygtninge hen, hvor peberet gror, og dem der bare er autoritetstro og tror på alt, der kommer fra en minister i en regering og ikke undersøger så meget selv. Vi er jo så tillidsfulde i Danmark også når det gælder vores statsoverhoveder.

Hvor er de mange opfordringer fra Danmarks statsoverhoveder. Fra statsminister Mette Frederiksen? Matthias Tesfaye, minister for asyl- og indvandrer området? Sundhedsminister Magnus Heunicke?  til befolkningen om at udvise samfundssind over for verdens mest udsatte mennesker: mennesker uden et land, de kan tage sikkert ophold i.

Hvor meget Corona-solidaritet tror du, danske myndigheder og regeringsfolk har udvist med asylsøgere? – med mennesker i udvisningscentrene? – I Ellebæk fængslet, hvor udlændinge sidder under kummerlige forhold, og allerede inden Corona skarpt kritiseret af FNs tortur-komite for umenneskelige forhold. Nu kan corona bruges som undskyldning til at gøre livet endnu mere trangt og isolere de indsatte, så ingen rigtigt kan kontrollere, hvad der sker.

Dansk samarbejde med diktatorer og tortur-militser

“Vi samarbejder ikke med præsident Assad, men med andre diktatorer” sagde Tesfaye som noget af det mest selvfølgelige i mandag morgens P1. –

– Og på radioværtens uddybende spørgsmål, tilføjede han, at Danmark ikke kan samarbejde med præsident Assad, for så bliver Danmark uvenner med resten af verden.

Så det var altså i orden for Tesfaye at samarbejde med præsident Assad om udvisning af Syriske borgere til hans torturregime, hvis det øvrige Europa var parat til at vende det blinde øje til. Har den mand nogensinde hørt om ordet moral? Moral og forpligtigelse og samfundssind over for mennesker og menneskeheden

Danmark samarbejder med andre tortur-regimer, bl.a Afghanistan. Kvinder er fortsat underkuede og fængsles og straffes for at være udsat for voldtægt eller ulydighed mod deres ægtefæller. Danmark udviser kvinder til Afghanistan.

Danmarks bidrag til mishandling og mord af migranter i Libyen

Til slut en lille påmindelse om Danmarks bidrag til fangenskab og tortur og slavegørelse af flygtninge og mord på samme i Libyen. Danmark er Europas 3. største bidragsyder

Læs Danwatch, uafhængig undersøgende journalistik

Danmark støtter overvågningssystem der sender migranter tilbage til libyske overgreb

med venlig hilsen

Mona Ljungberg

Hverdagsproblemer opleves så forskelligt….

Et barn drikker vand fra en vandpyt.
Både barn og vandpyt befinder sig  i Bosnien.

Et barn blandt mange børn.
En flygtning blandt mange flygtninge.
Der mangler mad, vand, tag over hovedet, et land

Mangler retten til at eksistere
Mangler menneskets ret til at eksistere

 • En mand forsøgte at krydse grænsen mellem Bosnien og Kroatien. I skrivende stund forsøgte en til - Og udsattes for samme behandling, og en til og en til

 • Kroatien er medlem af EU.

 • For flygtninge er tortur og lemlæstelse af deres kroppe i EU-lande et hverdagsproblem

At blive mærket som menneske og ydmyget er et hverdagsproblem for flygtninge. 

Kroatisk politi sprøjter flygtninges ansigter med orange og rød oliemaling - alle skal kunne se

En muslimsk mand tvunget til at bære korsets tegn som frisure

 • I Kroatien er tortur af flygtninge og racisme mod sorte et hverdagsproblem. - Ikke for kroatisk politi.  

 • Tortur af flygtninge er blevet en daglig vane. En arbejdsopgave der udføres med omhu uden at tænke. 

Et hverdagsproblem som flygtning at blive klædt af til skindet af politiet og tvunget til at smide sit tøj på bålet.

Græsk politi bruger lige så beskidte metoder som kroatisk. Næppe tilfældigt. 

Det er samarbejde mellem EU-lande.

Et hverdagsproblem, at de hopper i bådene, som minister Matthias Tesfaye kalder det. 

Det er absolut ikke et let lille hop. De går og tvinges i bådene for at redde livet. 

Danmark kan også være med i indsatsen for at bringe flygtninges liv i fare. Sidste skud på stammen er et samarbejde med Østrig og Tunesien. - Hvilket absolut ikke er er noget at prale af.

40 danske børn sulter og tørster i hverdagen og lever i en flygtningefangelejr i Syrien
Det plejer at være de voksne, der skal tage ansvar for børnene.

Danmark stiller 40 danske børn i Syrien til ansvar for deres mødres tidligere beslutninger og gerninger og vil ikke hente børnene hjem i sikkerhed. 

Mette Frederiksen kalder sig "børnenes statsminister" . 
Det er en hån mod 40 danske børn i en syrisk flygtningefangelejr. 

En ung syrisk kvinde med dansk opholdstilladelse blev lokket med tilbage til Syrien af hendes mand. Kvinden og parrets 8 årige søn blev efterfølgende stenet ihjel.

Et såkaldt æresdrab.
Hvorfor har Danmark et ansvar for mordet på kvinden og hendes søn?
Jo, for Danmark er så forhippet på at få flygtninge ud af landet, så man giver penge til repatriering uanset om en tilbagevenden til oprindelsesland er sikker eller ej. 

Der er mange problematikker forbundet med den form for repatriering. En af dem: en hustru har i sådan en situation ikke en chance, hvis hun ikke vil vende med sin mand tilbage.

Manden har fået 100.000 kr af Danmark, han er ligefrem belønnet for at planlægge mordet på sin kone og sin lille søn. 100.000 kr mere er på vej fra den danske stat.

Hverdagsproblemer opleves så forskelligt.....

Tidligere Minister Inger Støjbergs hverdagsproblem:

Jeg forstår det ikke. Skal en minister, der er folketingsmedlem overholde loven?

Livet på flugt efter Corona

 • De sidder på havet i en båd og kan ikke komme i land. De er i havsnød. Græske kystvagter fyrer varselsskud og forsøger at punktere bådene.  Menneskene i båden er ikke af samme slags som på de store krydstogtskibe. De har ikke en stat, der protesterer imod den umenneskelige behandling og forsøger at hente dem hjem. Mange drukner. Intet er forandret.

Sådan var det også før Corona

 • EUs kystvagter driver andre ind til Libyen. Mænd, kvinder og børn på flugt fra krig og fattigdom. De fængsles og slavegøres og tortureres i Libyens fængsler. De har ikke en stat, der protesterer imod den umenneskelige behandling og forsøger at hente dem hjem.

Sådan var det også før Corona

 • I Grækenland og Italien er flygtninge stuvet sammen i lejre, med kz-lignende forhold. De sanitære forhold og for lidt mad fremkalder sygdomme og epidemier og nødlidende. Menneskene i lejrene har ikke en stat, der protesterer imod den umenneskelige behandling eller forsøger at hente dem hjem.

Sådan var det også før Corona

 • På Facebook skriver et eller andet antal danskere, nationens redning, så er jeg ligeglad med de fremmede.

Det var de også før Corona

 • I en flygtningelejr i Syrien sidder 11 danske børn fast under grusomme forhold. Den danske stat vil ikke hente børnene hjem, fordi man mener, børnenes mødre har begået landsforræderi.

Arvesynden er genindført i Danmark. Det blev den allerede før Corona

En underskrift her kan måske hjælpes børnene, det er forsøget værd

https://amnesty.dk/skriv-under/lifeline-sager-2020/danmark-hent-boernene-hjem-fra-syrien?fbclid=IwAR3ZASM5mMrJFeMA94mY4TWHJBmztVWw_oJbBkq-vIxxQYz6mPCXDFA5b3Q

 • I Kroatien jager politiet migranter og flygtninge på grænserne eller på vej igennem landet. De der fanges frarøves deres tøj og værdier, tortureres, og afsættes nøgne og hjælpeløse dybt inde i Bosniens skove. Nogle når efter dage frem til en by, en lejr. Andre drukner i floder undervejs. Andre dør af udmattelse og den tortur, de har været udsat for fra kroatisk politi. De kalder det at beskytte Europas grænser.

Sådan var det også før Corona

 • I Bosnien opholder titusindvis af flygtninge og migranter sig på marker og veje og i gamle fabrikshaller. Både nødhjælpsorganisationer og frivillige hjælper med mad og nogle frivillige endda med logi. Hverdagens helte, der udsætter sig selv for smitterisiko af alverdens sygdomme for at hjælpe mennesker på flugt fra krig og fattigdom.

Det gjorde de også før Corona

 • Og dog har noget ændret sig I Bosnien. Frivillige giver ikke længere hånd til migranter og flygtninge, når de hilser.

Det gjorde de og vi før Corona.

 • I Danmark er et antal udenlandske borgere, i praksis danskere, hindret i at opnå dansk statsborgerskab pga en idiotisk regel om at Dansk Statsborgerskab kun kan opnås efter at have givet en borgmester hånd. Migranterne i Bosnien vil med glæde give op til flere håndtryk og udsætte sig selv for denne smitterisiko fra en dansk borgmester for at opnå et Dansk Statsborgerskab.

Det ville de også før Corona.

Respirator-skrot til Italien

Af: Mona Ljungberg

I Italien dør folk som fluer af Corona-sygdom. – Og Danmark har besluttet at sende et antal af forsvarets gamle respiratorer til Italien som nødhjælp. En ualmindelig grovkornet Aprilsnar? (Vel ikke sådan tænkt), men respiratorerne kan iflg formand for Dansk Anæstesi og intensiv medicin, Joachim  Hoffmann-Petersen til DR , ikke bruges, er for primitive og gammeldags til at Danske sygehuse vil tage dem i brug.

Men Italienske Røde Kors siger “tusind tak“! – Danmark sender samtidig Italiensk Røde Kors et antal millioner danske kroner.

Italien er nu blevet fuldgyldigt medlem af U-landsklubben

I bedste fald henter Danmark på et eller andet tidspunkt respiratorerne tilbage. Så Italien oveni Corona-katastrofen ikke også skal slås med udgifter til miljørigtig skrotning af danske ubrugelige respiratorer. – Eller man kan håbe, at ingen sender respiratorerne videre til et Corona-nødlidende afrikansk land, hvor ingen overlæger eller journalister sender kritiske øjne og bemærkninger med om nogle danske ubrugelige respiratorer.

Nødhjælp i form af ubrugelige respiratorer til Italiens Corona-syge er blevet et italiensk problem. Vel og mærke et typisk alment problem for et U-land afhængig af nødhjælp. – Velkommen i klubben af U-lande Italien.

Nødhjælp,
Synergi-effekt og dét

donorlande har brug for at komme af med 

Bevares, der gives da nødhjælp, som kan bruges. 1 million euro (7½ million d.kr) og et tomt felthospital. Hvor meget udstyr til et felthospital kan man mon få for 1 million Euro? Til et dansk hospital? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad Danmark har råd til at give? Men synes Danmark bør nøjes med at give, hvad der kan bruges og lad være med at bruge Italien som losseplads for ubrugelige respiratorer.

Men tænk, hvilken Synergi-effekt og værdi respiratorer, tomt felthospital og 1 million euro har for Danmark, (altså når der ikke lige kommer kritiske øjne og kommentarer fra en kompetent fagperson som overlæge og formand for anæstesi, som mange vil gøre alt for at mane i jorden og glemme, og lur mig om det ikke lykkes).

– I alle blade har været store overskrifter “Danmark sender nødhjælp til Italien” Respiratorer, penge, nødhospital. Det lille varmhjertede land hjælper i egen nødsituation. Sådan kan vi godt lide at se os selv.

– (Og så kommer vi ovenikøbet af med de forp……respiratorer, som vi ellers skulle have haft store udgifter til at få skrottet.) –

Og hvordan fik  jeg nu tanker om synergi-effekt? -Udover at jeg synes det danske respirator-eksempel her er et indlysende eksempel, har jeg bragt en del triste erfaringer med mig fra min tid både som frivillig og lønnet nødhjælpsarbejder  på Balkan.

Som dengang jeg arbejdede stort set alene i et af de mest krigshærgede områder i det nordvestlige Bosnien. Af nysgerrighed tog jeg på et tidspunkt et par dage til Sarajevo (7-timers kørsel sydfor), bare for at se byen, der altid blev vist i fjernsynet i krigssammenhæng. Som om krigen havde været begrænset til  Sarajevo.

– Jeg fik et chok. Der var mellem 600 og 800 nødhjælpsorganisationer i den lille by. De var ved at vælte over hinanden. Hotel Hilton var fyldt med nødhjælpsarbejdere i dejlige varme vinterfrakker og pelse, når de gik ud. På gaden sad forældreløse børn og forsøgte at varme deres hænder over bål i den frygtelige vinterkulde. Hvorfor var det ikke børnene der var på Hilton? Det havde været langt billigere i nødhjælpsbistand og løst en stor del af deres problem. Om ikke andet husvilde og kuldeproblem.

NGO’erne, non-government-organisations, er sjældent NGO. Mange får tilskud til projekter fra deres respektive stater. – Og ofte er det da dejligt at være, hvor man kan møde kollegaer og et hotel. Men staterne, der giver tilskud vægter også synergi-effekten. Man vil gerne vise sit lands flag ved siden af de andre og især i medierne. Og hvilket medie tager ud til en eller anden lille flække uden nogen form for bekvemmeligheder, når nu de andre og bekvemmelighederne er her.

Ikke kun Danmark – ikke kun denne regering – men hele EU – og engelsk kogalskab

Og det der med at komme af med, det man ikke selv kan bruge og skrot man har brug for at komme af med, er ikke bare Danmark, ikke bare denne regering. De kan alle være med! Jeg vil hævde det er blevet nødhjælpens kærne og har været det i mange år. Det er fra den enkelte stat til toppen af EU. Det er virksomheder. Det er organisationer. Ikke alle virksomheder og organisationer, men en del.

Noget af min tid i Nordvest-Bosnien 1997 var jeg ansat i organisationen “Terres Des Hommes”. En dag ringede chefen for mit område, og sagde du kender jo så mange flygtninge fra din tid i lejrene i Kroatien. “Tror du ikke, de kunne være interesseret i en stor sending kvalitetskød på dåse, det fejler intet, men står på EU’s overskudslager

Ok, man bliver lykkelig, fordi man har set folk sulte. Hver dag. Lejr-koordinatoren blev lykkelig. Udfyldte papirer i stakkevis. Lykkelig, indtil EU-kødet blev stoppet i Kroatiens told. Det var oksekød fra England som ikke måtte sælges i EU, for det kunne være inficeret med kogalskab.  England havde haft kogalskab. Og så var kødet altså havnet i EUs overskudslager. Kødet var dyrt at konfiskere, og så kunne man jo altid prøve det af på nogle flygtninge og håbe på det gik godt og fortie, hvis det gik galt.

Hvad jeg og andre frivillige er blevet kontaktet af medicinfabrikker, om jeg ikke kunne bringe gud ved hvor mange kilogram vitaminer med langt overskreden udløbsdata ned til flygtningelejrene, for vitaminerne fejlede jo ingenting. – Men hvis man er sikker på, tabletterne ikke fejler noget og virker efter hensigten, hvorfor har vitaminerne så udløbsdato og sælges ikke her? I Danmark? Eller et andet EU-land?

Lad Corona-sygen blive et vendepunkt for galskaben

Nyhedsbrevet her har ikke mange opmuntrende ord. Men vi kan jo gøre det anderledes. Der er blevet tid til at tænke. Der er blevet tid til at vaske hænder og tid til at gøre rent. Det er endda blevet god stil.

Mvh Mona Ljungberg


Og miraklernes tid er ikke forbi.

 • Ayub i Mit Asyls bestyrelse har fået en lille søn
 • Samir i Mit Asyls bestyrelse har fået endnu en lille datter
 • Alle forældre og babyer har det godt 🙂

Mange hilsner Mona og Helin, der holder skansen.

Beboere i udrejsecentre kan også smittes. Appel!

“Mit Asyl og Støttekreds til Flygtninge i Fare har sammen med en række andre foreninger tilsluttet sig nedenstående appel vedtaget  af “Lysfest for humanisme ved Udsendelsescenter Kærshovedgård” 14. marts 2020. (initiativtagere: Konni Nørlem og Jette Aaroe)

Appel til de danske myndigheder og politikere om beskyttelse af beboerne i landets udrejsecentre under corona-epidemien

Til

Sundhedsminister Magnus Heunicke, Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sundhedsordførere Kirsten Norman Andersen (SF), Frede Hvelplund (Ø), Rasmus Horn Langhoff (S), Martin Geertsen (V), Stinus Lindgreen (Rad.V.), Per Larsen (K), Liselotte Blixt (DF), Henrik Dahl (Lib. A.), Susanne Zimmer (tidl. Alt.)

I landets udrejsecentre føler beboerne sig meget utrygge i den nuværende situation med corona-epidemi. De vil gerne være med til at forebygge smittespredning og ønsker derfor at kunne følge de danske sundhedsmyndigheders vejledninger og anvisninger i forbindelse med corona-epidemien.

Beboerne er underlagt en række vilkår, som ikke yder dem god beskyttelse mod smitte med corona-virus. I modsætning til de regler og anvisninger, der udstikkes for befolkningen i resten af Danmark, tvinges beboerne i udrejsecentrene til fortsat at bo og leve mange samlet på et sted. De bor meget tæt på små værelser, spiser sammen i store grupper (undtagen på Sjælsmark) og er nu underlagt meget skrappe restriktioner mht. at forlade udrejsecentret (mange har børn og familie i Danmark).

Vi appellerer til de danske myndigheder og politikere om følgende:

· at beboere, som har familiemedlemmer eller venner i Danmark, der over for myndighederne tilkendegiver, at de kan have dem boende (give kost og logi), får lov til at forlade Udrejsecentret og have midlertidig bopæl her, indtil corona-epidemien er overstået

· at de øvrige beboere i videst mulig omfang får tildelt et et-mands værelse for at forebygge smittespredning.

· at beboerne får tildelt tilstrækkeligt med håndklæder, sengetøj, håndsprit m.m. for at kunne opretholde den påkrævede hygiejne

· at beboerne ikke tvinges til at spise i kantiner, men får ret til at spise og lave kaffe og te på egne værelser for at forebygge smittespredning

· at beboerne på landets udrejsecentre får samme sundhedsfaglige behandling, som befolkningen i Danmark

· at beboerne får skriftlig information på deres eget sprog om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smitte og hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver syge på udrejsecenteret og under besøg uden for udrejsecenteret

· at beboerne bliver orienteret om hvordan de tilkalder hjælp, og om hvilken sundhedsfaglig pleje og omsorg de vil få i forbindelse med et sygdomsforløb på udrejsecenteret.

Vi opfordrer til, at de sundhedsfaglige myndigheder gennemgår og vurderer risikoen for både smittespredning i udrejsecentrere men også for den enkeltes sundhedsrisiko i forbindelse med sygdomsforløb, hvor patienten skal forblive på udrejsecentret.

Følgende foreninger/organisationer og enkeltpersoner har tilsluttet sig appellen:Foreninger/organistationer:

 • Et anstændigt Danmark (Bodil Hindsholm Hansen)
 • SOS racisme Danmark
 • Mit Asyl – Støttekreds til Flygtninge i fare
 • Kvindernes internationale liga for fred og sikkerhed (Solvejg Sieg Sørensen)
 • Feministisk initiativ (Ida Damgaard)
 • Aarhus for solidarity (Laetitia Karsdottir)
 • Fairplay
 • Støtte og solidaritet til flygtninge – Stay human (Jonathan Zacho Bruun)
 • Stop diskrimination (Steen D. Hartmann)
 • Center for interkulturel Dialog
 • Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination (Lene Junker)
 • Hjælp til karantæneramte (Ditte Olivia Corfixen)Aarhus for mangfoldighedKomiteen for udlændinges retssikkerhed (Helge Ratzer)Katolikker i dialog

Samt en lang række enkeltpersoner

Sammen kan vi gøre noget – som vi ikke kan gøre hver for sig.

Mona Ljungberg, Samir Behric, Helin Sulejman og Ayub Osman


Mit Asyl stiller endvidere spørgsmål ved lovligheden at de såkaldte “motivationsfremmende sanktioner til at udrejse af Danmark”, da det med lukning af Danmarks grænser er blevet umuligt for beboerne i udsendelsescentrene at forlade Danmark.

Hvad vil I gøre for
menneskeheden fru og hr. minister

De skrækkelige billeder fortsætter

De skrækkelige billeder af flygtninge, der drukner undervejs til Europa fortsætter.  De skrækkelige billeder af mennesker, der mishandles af EU’s grænsepoliti fortsætter. – Og vi bringer også nogle af billederne her og links til artikler om, hvad der foregår.

Billeder af mennesker, der flygtede fra tortur i hjemlandet. Eller fra bomberegnen. En far, der ligger i havet og forsøger at redde sit lille barn fra druknedøden på grænsen til EU, der burde være et sikkert kontinent for mennesker. Mænd klædt nøgne af EU’s-grænsepoliti og frarøvet alt og efterladt i vinterkulden i et ingenmandsland af kynisme uden grænser.

Det er nærmest blevet til en sandhed, fordi det er gentaget ofte nok, at Tyrkiets åbning af sine grænser har ført til flygtninges masse-indvandring til de europæiske lande. Åbenbart nemt at fordøje, omend flygtninge ikke skabes af Tyrkiets åbne grænser, men af diktatorer og krige, der driver millioner af mennesker væk fra Syrien, Irak, Afghanistan og Yemen m.fl. og ind i Tyrkiet og til Europa. Mennesker, der ville have foretrukket at beholde deres hjem, sende deres børn i skole og leve i fred, men ikke fik noget valg! – Og desperat forsøger at redde livet.

Den ”fredhellige” suverænitet.

På facebook ser jeg et opslag fra en mand, der kalder sig fredsaktivist, nogenlunde sådan: hvis bare man (NATO og USA) respekterede landenes suverænitet, så ville alt være klaret internt, og nogle af de muslimer, der yder den største nødhjælp skal ikke hjælpes til at hjælpe, synes han, for de erkender sig til Jihad (hvilket for et stort flertal betyder ”fromhed”) …. Og det fromme består bla. i  at tilsidesætte sig selv og  yde hjælp til nødlidende uden at skulle vinde en fiat eller eksponere sig som godgører i DR.

Jeg får tanken, havde Hitler ikke været så grådig efter landvindinger og kunnet ladet sig nøje med at herske og diktere og  myrde jøder, romaer, homoer, handicappede  i sit eget rige, Tyskland, ville omverdenen så også have ladet sig nøje med at se på i den ”grænsehellige” suverænitets navn? – Ville vi i dag kaste et historisk anerkendende tilbageblik og sige: fint nok, de overlevende formede selv det Tyskland, de gerne vil have og klarede det selv internt….?

I Syrien er den eneste ”suverænt” beskyttede, landets statsoverhoved og diktator præsident Assad, ansvarlig for tortur og mord og fordrivelse især af Syriens kurdere. Men det er ikke Assad, der bekriges, det er Syriens befolkning. Præsident Assad får støtte fra Rusland i den fredhellige suverænitets navn. – Manden burde være sat for en domstol og anklaget for sine ”Forbrydelser mod Menneskeheden” OG! – Længe før syrerne begyndte deres oprør mod præsident Assad i 2011. Der var en god grund til oprøret.

Hvorfor er ”Menneskerettigheder”  ikke suveræne og universelle

Menneskerettighederne er under angreb. Hårdt angreb. Menneskerettigheder er noget, nogen mennesker har og tager som en selvfølge. Men de er ikke en selvfølge. De er menneskeskabte og mange mennesker igennem historien har måttet lade livet, førend de blev skabt. For at få valgret. For de fattiges valgret og et liv uden slavearbejde. For kvinders valgret og ret til selvbestemmelse. For børns ret til beskyttelse af voksne. For at hudfarve ikke skal afgøre et menneskes værd.

Os, der har menneskerettigheder er nødt til at kæmpe for at bevare dem for os. Os der har menneskerettigheder er nødt til at kæmpe for deres udbredelse til mennesker, der ikke har. Mennesker, som bekriges og jages bort fra deres bolig og land. Mennesker som druknes i havene til Europa. Mennesker som tortureres og ydmyges på grænserne med EU’s billigelse.

Ordet ”solidaritet” (med de svagest stillede) synes dødt og borte og ude af ethvert tankesæt i skiftende danske regeringer, også vores nuværende socialdemokratiske, hvor man ellers burde kunne forvente bedre.

Jeg kender ikke løsningen, der skal til for at skabe fred og idyl. Gjorde jeg det, ville jeg nok blive rig, eller med større sandsynlighed slået ihjel. Der er penge i krige og de magtfuldes guldminer skal man ikke røre ved.

Men jeg ved, at flertallet af danskere  har rettigheder nok til at kunne stille politikerne i deres nærområde til ansvar. Både politikere fra partier man stemmer på og ikke stemmer på. Kræve at de tager ansvar for menneskeheden og fortæller hvad, de vil gøre for at hjælpe de arme mennesker i krig og på flugt.

Jeg stemte hverken på statsminister Mette Frederiksen eller minister Matthias Tesfay. Men jeg havde da forhåbninger til en politik, der i højere grad ville sætte menneskers ve og vel i centrum. Det er ikke sket.

Jeg savner, at høre, hvad I vil gøre for menneskeheden fru og hr minister.

Hvad vil I gøre for at udbygge menneskerettighederne? Hvad vil I tage af fredsskabende initiativer? Hvad vil I gøre for at stoppe myrderierne og tortureringen i Euopæisk grænseland. -Af mennesker på flugt fra forfølgelse, krig, fattigdom

Jeres mangel på hjælpeinitiativ er kynisk – Kynisme uden grænser

Med venlig hilsen

Mona Ljungberg
Forkvinde Mit Asyl

Bliv medlem af vores støttekreds
Sammen kan vi gøre noget – som vi ikke kan gøre hver for sig
https://www.mitasyl.dk/bliv-medlem/