Tortur på grænsen til Europa – brug 1 minuts tid

Lorena Fornasir, har skrevet en klage over Kroatien til den europæiske Menneskerettighedsdomstol, og forsøger at samle 75.000 medunderskrivere.  Klagen er på italiensk. Derfor i nedenstående en oversættelse til dansk her, så du kan læse, hvad hun og vi beder dig skrive under på.

Migranter, der kommer fra lande, der er ødelagt af krig og ekstrem fattigdom, og i henhold til international lovgivning har ret til at søge asyl i Europa, forhindres i dette og udsættes for umenneskelige forhold ved grænserne mellem Bosnien og Kroatien.

Sidste februar (2019) blev Ali blevet fanget af det kroatiske politi, og blev udsat for adskillige mishandlinger, og frataget sit tøj og sine sko og efterfølgende tvunget igennem sneen og frosten. tilbage til Bosnien,

Ali vandrede i timevis tilbage til byen Velika Kladusa til fods i sneen. Hans fødder var frosne og gået i nekrose. Efter måneders lidelser døde Ali lørdag den 21. september (2019) på grund af den umenneskelighed, som han var blevet udsat for af politiet.

Onsdag den 25. september (2019)mødte jeg Adnan på vejen langs grænsen ved byen Velika Kladusa i Bosnien-Herzegovina, efter at han var blevet fanget, tortureret og afvist af det kroatiske politi. De havde taget hans sko og tortureret ham og med en glødestang flået huden af hans ben.

For kort tid siden blev et 15-årigt barn fanget i skoven og tortureret med elektriske stød. Disse forbrydelser kaldes tortur. Kroatien, der har modtaget millioner og millioner af euro for at “tilbageholde” migrationsstrømme, er udstyret med sofistikerede tekniske værktøjer til at fange mennesker.

Diskrimination mod mænd, kvinder og børn, er allerede rapporteret. Nu bliver der tortureret også.

Jeg beder Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om kraftigt at fordømme den vold, der udføres af den kroatiske politistyrke mod ubevæbnede mennesker. Jeg beder især om, at tage med i overvejelserne den umenneskelige og nedværdigende behandling, brugen af ​​fysisk tortur og anvendelsen af ​​psykisk tortur gennem dødstrusler.”

Opfølgning fra Lorena ved 54.000 underskrifter

Jeg vil gerne takke hver enkelt af jer, der har underskrevet mit anliggende rettet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Jeg har sendt pressemeddelelse til 24 parlamentsmedlemmer, til 22 redaktionskontorer, til forskellige online aviser, til nogle tv-stationer og for at sikre hver en sten bliver vendt, også til parlamentarikerne giachetti_r @ magi_r @ emma.bonino @.

Pressemeddelelsen er også sendt til gruppen GUE / NGL (Radical Left and Ecologists), repræsenteret i Bruxelles, da jeg håber på et samarbejde med andre forskellige grupper, som er følsomme og  imod de forbrydelser, der finder sted på grænsen mellem Bosnien-Hercegovina og Kroatien (Den Europæiske Union) .

Endelig har jeg fremsendt min appel til EU-domstolens to websteder.

Jeg modtog et auto-svar, som opfordrer mig til at følge proceduren, uanset den er umulig at opfylde. I protokollen bestemmes det faktisk, at kun offeret eller offerets juridiske repræsentant kan indgive en klage.

Drengen, der er tortureret med den glødende jernstang, trues på livet. Han vil aldrig indgive en klage, og jeg kan ikke sætte hans liv i fare. I mellemtiden lider hans ben alvorligt, og en del af hans væv er nekrotiseret. Det betyder, at hvis han ikke gennemgår en hudtransplantation, udsættes han vedblivende for infektioner og alle de konsekvenser, der følger af det, især i et miljø som den bosniske flygtningelejr uden grundlæggende hygiejne.

Jeg havde ingen illusioner, men jeg synes, det er værd at påpege, at hverken fra EU-Domstolen eller ​​politikerne har jeg fået svar. Jeg er tvunget til at erkende, at et statspoliti i et europæisk land, der systematisk fanger og torturerer ubevæbnede mennesker, der ikke har begået nogen forbrydelse, ikke forårsager skandale eller nogen form for reaktion.”

Lona Fornasir

Underskriftindsamling til den europæiske menneskerettighedsdomstol om at  gribe ind