Uddannelseshjælp til udviste Kosovo-børn

Børn udvist til Kosovo var ude af danskernes øjne
– Men ikke af Mit Asyls sind

Mit Asyl har i en årrække støttet udviste børn og unge mennesker i Kosovo.

Børnene bliver netop ikke ved med at være børn, og fattigdommen i Kosovo er stor.

Nogle af de børn, der har haft psykiske ressourcer til at gennemgå et uddannelsesforløb, har vi valgt at søge økonomisk støtte til og bruge medlemskontingenter på. Vores håb er, at de unge mennesker får et ordentligt voksenliv, til trods for så mange barske oplevelser, de har været udsat for i opvæksten i form af krig og uvished og nød.

Denis på billedet, studerer med Mit Asyls hjælp til sygeplejerske i Bulgarien (sygeplejeuddannelsen i Kosovo lever ikke op til internationale anerkendte standarder). Studiet er gratis for Denis pga hans fine karakterer. Logi og bøger skal betales. 2019 efter 4 års studium bliver Denis færdig med sin uddannelse.

Magbule har i 2 år været på sprogskole i Kosovo, og den var ikke var gratis.

Dalila har i 2 år studeret engelsk sprog og litteratur på universitetet i Kosovo. Også her har Mit Asyl støttet med bøger, computer og transportpenge.

Rijalda, er ikke fra Kosovo. Rijalda og hendes familie blev tvangsudsendt til nabolandet Makedonien efter mange år i Danmark. Rijalda har ikke kunnet bruge de offentlige uddannelsesinstitutioner. I lange perioder har Rijalda været syg. Det har derfor været mere relevant at give Rijalda en computer, som hun kunne bruge til at lære programmering hjemmefra.

 Tak til for økonomisk støtte: Bodil Petersen fonden, SL, Græsrodsfonden, Hotelejer Andreas Harboes fond. 


Price:
Category:     Product #:
Regular price:,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by
Mit ASyl
Located at:
skoleholdervej 41 ,København,
.
Phone: 28831318
Link
My name is Mona Ljungberg, but people call me .
Here is my homepage: .
My Website and work as an Mrs. at .