Udsendelsescentre, sparemanøvrer, magtfuldkommenhed og politiske ideologier

Man ved det godt på politisk hold, for man har en vis erfaring fra de sidste 10 – 15 år : særligt trange livsvilkår til afviste asylsøgere og deres børn, får dem ikke til at forlade Danmark.

Man ved det godt på politisk hold, for man har en vis erfaring fra årene 2000 – 2010: særligt trange vilkår til afviste asylsøgere og deres børn, gør både forældre og børn rædselsslagne, triste, traumatiserede og bange.

I årene 2001 – 2010 under daværende VK-regering sad både enlige afviste asylsøgere og børnefamilier fast i såkaldte udsendelsescentre med begrænset adgang til kost, penge, aktiviteter og for børnene også begrænset adgang til skoleundervisning. De sad fast i disse centre 4, 8 og 10 år.

Forringelser til et utåleligt niveau for flygtninge er led i en sparemanøvre

Sparemanøvren blev indført ved lov i 2005, imens Berthel Haarder var minister for flygtningesager og Anders Fogh Statsminister.

Og når vi ved dette, så er det fordi, vi i Støttekredsen til flygtninge i Fare fik aktindsigt i første udkast til lovforslaget sendt fra ministeriet til Udlændingestyrelsen den 12.10.2004 og i udlændingestyrelsens bemærkninger til minister-udkastet.

Udlændingestyrelsens ene bemærkning var, at indførelsen af de nye bestemmelser iflg. deres udregninger ville kunne give besparelser på 5 millioner kroner i 2005, og yderligere nogle millioner årligt over en årrække.

Ministeriet havde også været så forhippet på at finde besparelser, så de i lovudkastet var ved at afskære nyfødte babyer mulighed for tøj på kroppen og bleer mm. Det bemærkede udlændingestyrelsen også.

Udlændingestyrelsen bemærkede også, at når man ville flytte afviste asylsøgere til særlige udsendelsescentre ville der blive behov for flere af dem og udgifter hertil ikke var taget med i deres beregninger om besparelse.

Sammenstuvning af flygtninge på få kvadratmeter en besparelse

Men der kom ikke udgifter til flere udsendelsescentre. For der kom ikke flere udsendelsescentre udover dem man allerede havde kalkuleret med og som stod der i forvejen. Tværtimod lukkede man flere centre rundt omkring i landet og pressede  flere mennesker sammen i nogle få centre.  Eller rettere folk blev stuvet sammen i: Avnstrup, Sandholm og Kongelunden.

Kongelunden fik ganske vist betegnelsen ”omsorgscenter”. Men reelt fungerede det som udsendelsescenter med indkvartering af afviste asylsøgere traumatiserede af tortur i hjemland og af afslag på asyl. For deres børn blev det som at være indlagt på et voksenpsykiatrisk hospital for svært psykisk syge og traumatiserede. For det var det jo reelt.

Som Sjælsmark i dag. Og man ved godt fra politisk hold, at folk ikke rejser ud til lande, hvor de og deres børn er i livsfare, selvom man forsøger at pine dem til det i Danmark. Det viser erfaringerne fra selvsamme politik årene 2000 – 2010.

Og man ved også godt fra politisk hold, at de dårlige vilkår og tiltag for at stresse asylsøgere strider imod menneskerettighedskonventionernes, flygtningekonventioner og børnekonventionernes formål: menneskerettigheder og særlig beskyttelse af børn.

I udkastet til lovforslag sendt til udlændingestyrelsen 2004, stod:

Citat

[Hverken 1997-lov eller 1998- og 2003-stramningerne indeholdt en beskrivelse af forholdet til internationale konventioner. Det indstilles, at dette ligeledes ikke (!) bør være tilfældet her]

Citat slut (understregning og fremhævelse er ministeriets)

Bedre forhold for asylsøgere afviste eller ej, giver ikke større tilstrømning til Danmark.

Birthe Rønn Hornsbech indførte i sin ministerperiode for flygtningeområdet nye regler. Afviste børnefamilier i udsendelsescentrene fik fra 2008/9 tilbudt endog meget fine boligforhold i og udenfor centrene og børnene fik skoletilbud. Der var stadig meldepligt hos politiet og andre restriktioner, men børnefamilierne fik trods alt et privatliv og følelsen af at have menneskelig værdi.

De fine boligforhold førte ikke til at flygtninge i hobetal begyndte at strømme til Danmark. Det er noget vrøvl og skræmmebilleder, nogle politikere maler.

Krige, politiske forfølgelser, og en dom fra menneskerettighedsdomstolen

Fra 2009 begyndte flygtninge igen at strømme til Europa. Og nogle af dem også til Danmark og næppe på grund af fine boliger til afviste asylsøgere. I Iran havde regimet sat hårdt ind imod et studenteroprør (massetortur og massehenrettelser). I Syrien startede en borgerkrig. I Somalia havde der længe været borgerkrig, men Danmark havde siden år 2000 afslået at give asyl til stort set alle somaliere.

I 2011 konkluderede Menneskerettighedsdomstolen at forholdene i Somalia stadig var så farlige, at ingen mennesker burde tvinges til at tage ophold i landet. En kendelse, Danmark trods alt valgte at rette sig efter om ikke andet pga sit omdømme og en erkendelse af at al verdensorden vil falde sammen som et korthus, hvis de forskellige stater begynder at negligere konventionsafgørelser.

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse medførte dog ikke en stor tilstrømning af somaliere til Danmark. Mange af de somaliere, der fik tilkendt asyl i 2012, var somaliske flygtninge, der havde siddet fast i de danske udsendelsescentre i 8 og 10 år.

Politisk ideologi og magtbegær

– Og jo, det har noget med politisk ideologi at gøre, at man sparer på og mistænker verdens mest udsatte, og omvendt tillader et system, der er let at svindle for rige spekulanter. – For imens Danmark har pint og mistænkt verdens mest udsatte for at ville fuppe sig til asyl, – imens offentlig hospitalhjælp skæres, så almindelige arbejdende ikke kan blive behandlet uden at skulle betale en bondegård til privathospitaler og psykologer og fysioterapi,- imens uddannelser bespares, -imens pensionsalderen bliver sat højere og højere også for nedslidte,- imens syge er blevet skåret i muligheden for sygedagpenge og dødsyge nægtet adgang til pension, – imens magtens top på Christiansborg haft øjne på at nedskære på velfærd til fattige og mennesker i nød, danskere og ikke danskere, – har spekulanter kunnet svindle sig til milliarder af danske skattekroner og banker kunnet  støtte spekulanter med hvidvask, fordi magtens tinding havde travlt andet steds med at vogte og kontrollere ingen fik 5 øre for meget og helst 5 øre for lidt.

Afvisninger og dårlig behandling af flygtninge har også noget at gøre med magtbegær. For føjede man i regeringen  ikke Dansk Folkepartis krav om at begrænse og gøre livet surt for flygtninge, så mistede VK sit flertal og regeringsmagten. Og også Dansk Folkeparti har i årene også haft mere travlt med at jage flygtninge end spekulanter og skattesvindlere end at sørge for bedre velfærd.

For god ordens skyld om udsendelsescenter Sjælsmark

Sjælsmark er en gammel kaserne. I et forlig 2012 mellemden tidligere S, SF, R – regering og Enhedslisten og Liberal alliance aftaltes at Sjælsmark skulle omdannes til et udsendelsescenter for voksne.

Iflg. forliget skulle asylsøgende børnefamilier, uanset om de havde fået afslag eller ikke, tilbydes selvstændig bolig, hvis de havde opholdt sig 18 mdr i asylcentre. Ventetiden på at få sin asylsag behandlet kan nemlig også være meeeeeeget lang.  Børnefamilier skulle dermed ikke indkvarteres i Sjælsmark.

I 2013 brød socialdemokratiet forliget og besluttede at afviste børnefamilier skulle indkvarteres på Sjælsmark. En politik som V-K-LA har videreført på trods af de tidligere 10 års erfaringer om, at udsendelsescentrene og pres på mennesker, skader mennesker og ingen mennesker gavner.