Udsendelsescentre, sparemanøvrer, magtfuldkommenhed og politiske ideologier

Man ved det godt på politisk hold, for man har en vis erfaring fra de sidste 10 – 15 år : særligt trange livsvilkår til afviste asylsøgere og deres børn, får dem ikke til at forlade Danmark. Man ved det godt på politisk hold, for man har en vis erfaring fra årene 2000 – 2010: