Vedtægter

Arbejdet for at sikre mennesker på flugt en stats beskyttelse og menneskerettigheder

 • Mit Asyl for flygtninge i fare er en forening, der arbejder for at sikre mennesker, der er på flugt fra grusomheder, får ret til et nyt og sikkert hjemsted under respektable og værdige forhold
 • Mit Asyl arbejder for at fremme menneskevenlige handlinger og  retten til at ytre sig uanset etnisk og national og religiøs oprindelse og uanset køn.
 • Mit Asyl arbejder for  at mennesker på flugt fra grusomheder får retssikkerhed og ret til livet i et andet land.

Arbejdet for oplysning

 • Mit Asyl arbejder for at sprede oplysning og viden om udøvelse af tortur, herunder nogle af de ekstreme forhold, der skaber torturbødler.

Bistand til udviste børn og unge

 •  Mit Asyl yder bistand til tvangsudsendte børn og unge i det omfang foreningen har økonomi og ressourcer. 

Politisk aktivitet og uafhængighed

 • Mit Asyl relaterer sig ikke til enkelte politiske partier, men samarbejder gerne med partiforeninger og politikere, der ønsker at virke for foreningens formål
 • Mit Asyl skal holde sig uafhængig af staten, og kan derfor ikke gå ind i statslige organer eller modtage statsstøtte.
 • Generalforsamling afholdes en gang årligt. Generalforsamling varsles 2 uger inden afholdelse.
 • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som skal bestå af mindst 3 medlemmer. Generalforsamlingen fastsætter selv antal bestyrelsesmedlemmer der over.
 • Alle medlemmer kan deltage og stille op. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hver 2. år den ene halvdel, hvert andet år forskudt vælges den anden halvdel.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal vælges en kasserer og en formand og en næstformand. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virke og økonomi, her under repræsentativt ved henvendelser til forskellige instanser, med mindre andet er aftalt. Bestyrelsen har pligt til at oplyse medlemmerne om igangværende aktiviteter.Foreningen har også en støttekreds til flygtninge i Fare. Alle, der ønsker at støtte foreningens formål kan blive medlem af Støttekredsen.
 •   Generalforsamlingen ved Mit asyl fastsætter kontingent for støttekredsmedlemmer. Kontanthjælpsmodtagere kan få gratis medlemskab.
  Pensionister med laveste pension halv pris
 •  Der aflægges regnskab 1 gang årligt.

 

Støttekredsens bankkonto:
 Kontonummer: 6620 331 9607
 • Foreningens opløsning kan kun ske efter beslutning i bestyrelsen efterfulgt af en
  generalforsamling, hvor mindst to tredjedele stemmer for. Ved en opløsning går evt.
  overskud til Læger uden Grænser.

Price:
Category:     Product #:
Regular price: ,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by

Killing fields: Ørkenvejen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Dit navn*

Din e-mail*

Gentag e-mail*

[recaptcha]

Bliv medlem af Mit Asyls støttekreds

Navn*

Email*

Adresse*

By*

Sæt hak i feltet*
Jeg ønsker at blive medlem

[recaptcha]

Den 9. april

Den 9. april er en særlig mærkedag for Danmark. Året var 1940. Danmark blev invaderet: ikke af arabere. Ikke af muslimer. Ikke af jøder. Men af vores europæiske nabostat ”Tyskland” og besat.

I årene inden var et verdensompændende etnisk folkedrab sat i gang. Især mod etniske jøder og romaer. Mange stater bidrog med levering af jøder og romaer til det daværende Nazi-Tysklands dødsfabrik.

Befolkningsgrupper hjalp til. Enkelte gjorde modstand. De fleste så på og ignorerede. Derfor kunne ondskaben blive så omsiggribende og få verdensmagt.

Udsat for genocid. Eu-landene forsøgte at presse menneskemængden tilbage.

Udvist barn tilbage i familiens afbrændte hus

Udvist

Betalingsoplysninger

Mobilepay forening: 27529

Bankkonto: Merkur: 8401 103 8399

Kontingent: 200 kr. årligt, Pensionister med laveste pension: 100 kr årligt. Kontanthjælpsmodtagere: gratis.

Mit Asyls cvr: 27256368

 

5-årig pige givet i erstatning for sin fars voldtægt. (Afghanistan 2005)

Killing Fields: havene om Europa

Kvinder på flugt fanget til sex-slavearbejde

Killing fields 2016

Syrian Ausschwitz

Team Mit Asyl

Foreningsbladet

Velkommen i Mit Asyl

Da de druknede fik kiste – nu er der for mange

Udvist til Kosovo

Flygtningelejr Kosovo 2006

International nødhjælp til de fordrevne i Kosovo 1999

Irak 2004

A team of Navy "Seabees" survey a former agricultural building in the western Iraqi war-torn city of Falluja, in this handout photograph which was released on December 15, 2004. REUTERS/HO/US Navy/1st Class Jeremy L. Wood

Libyens holocaust

Libyen: flygtningekvinder klargøres til sexslaveri